Класичні моделі КСВ

Тема: Соціальний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

Розрізняють наступні класичні моделі КСВ (корпоративної соціальної відповідальності): японська, європейська, британська, американська і канадська.

Також існують різні форми КСВ: прихована та відкрита, в залежності від того, чи визначає бізнес ступінь участі в розвитку соціуму самостійно (відкрита форма), або ж обов'язкові вимоги формуються офіційними інститутами (прихована форма).

Японська модель

Японія орієнтується в області КСВ, в першу чергу, на внутрішні етичні принципи.

Ключові складові моделі КСВ в Японії:

  • підтримка екологічних програм;
  • стимулювання розвитку волонтерства, соціально відповідального образу життя і поведінки;
  • забезпечення гендерної рівності;
  • сумлінне партнерство.

Європейська КСВ

У північній Європі бізнес дотримується, як правило, прихованої форми КСВ. Держава чітко визначає вимоги в профільних законах, стандартах, нормативах.

Британська модель

У Великобританії, а також Німеччини, Австрії та Франції, КСВ має такі особливості:

  • принцип добровільності: бізнес проявляє високу ініціативність у сфері КСВ;
  • незалежний, високо розвинений, консалтинг щодо КСВ;
  • активна участь влади, пільгове оподаткування.

Принципи КСВ в США

Особливості моделі КСВ в США, що також застосовується в країнах Латинської Америки та англомовних регіонах Африки, такі:

  • впевненість рядових співробітників бізнесу в своєму майбутньому завдяки соціальним фондам;
  • високий рівень дисципліни та залучення персоналу в загальні результати компанії.

Державне стимулювання тут виражається в пільгах на оподаткування і відніманні витрат на КСВ під час обліку оподатковуваних доходів.

Канадська модель

У канадській моделі КСВ фокус зосереджений на підвищенні якості життя співробітників, забезпеченні здорового та гідного робочого середовища. Бізнес Канади активно взаємодіє з Національним інститутом якості, який розробляє вимоги щодо КСВ.