Впровадження ISCC PLUS

Екологічна спрямованість компаній стала модним Європейським трендом. Це вимоги не тільки Європейського законодавства, а й споживачів, які надають перевагу саме соціально активним та екологічно чистим брендам, які турбуються про навколишнє середовище. Останні роки європейські та інші закордонні покупці cільськогосподарської продукції віддають перевагу олійним та зерновим культурам від  сертифікованих постачальників  за схемою ISCC. 

ISCC використовує різні схеми сертифікації для різних ринків: ISCC EU та ISCC PLUS. Дана система покликана контролювати тим самим зменшувати викиди парникових газів в атмосферу при збиранні, перевезені, зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції.  

Слід розуміти, що  ISCC передбачає сертифікацію виробництва (підприємства) що  вимагає написання системи менеджменту сталості та підготовки персоналу (сертифікації). 

Ключовими факторами, які можуть вплинути на розробку системи ISCC, є:  

  • Кількість культур (ріпак, соя, соняшник, кукурудза) на які розповсюджується система;
  • Необхідність здійснювати розрахунки викидів ПГ та по яким культурам);
  • Вид господарської діяльності замовника (Фермерське господарство, трейдерство, зберігач, переробник). 

Графік впровадження, та розрахунок вартості послуг з впровадження, навчання персоналу, підготовка  калькулятору викидів  ПГ та сертифікації ISCC  ви можете дізнатися звернувшись до консультантів Атестор. 

Етапи розробки системи ISCC PLUS

ISCC PLUS в частині підготовки документованих процедур не є складною для користувачів, що мають досвід впровадження систем управління якістю, але має ряд специфічних вимог. В Атестор експерти з ISCC володіють необхідними спеціальними знаннями та підтвердженими навичками, які дозволяють впоратися з впровадженням системи , сертифікацією в двомісячний термін. Ми можемо запропонувати повний комплекс до сертифікаційних та супровідних послуг для сертифікації виробництва в напрямку ISCC PLUS.

01

Вибір ОС, Реєстрація

Укладення договору з акредитованим органом по сертифікації, здійснення передплати за сертифікацію. Реєстрація підприємства на офіційному сайті ISCC та отримання індивідуального реєстраційного номера

02

Діагностика підприємства

Ознайомлення зі специфікою діяльності компанії та визначення обсягу роботи. Виявлення невідповідностей вимогам ISCC PLUS

03

Розробка документів

Впровадження в діяльність компанії вимоги стандарту ISCC PLUS. Створення ряду внутрішніх письмових процедур.

04

Навчання персоналу

Навчання та сертифікація персоналу за курсом вимог стандарту, ведення системи, розрахунків ПГ

05

Розрахунок ПГ

Створення калькулятору з розрахунку ПГ. Здійснення розрахунків ПГ по визначеним культурам. Підготовка додаткових процедур у разі необхідності додавання Voluntary Add-Ones до сертифікату

06

Сертифікаційний аудит

Аудит проводиться на підприємстві (виробництві) сертифікованим в ISCC аудитором від органу з сертифікації.Реєстрація спостережень аудитора і переліку невідповідностей.

07

Сертифікація

Після усунення невідповідностейаудиту, сертифікаційний орган реєструє звіт в ISCC та видає сертифікат

Переваги впровадження системи ISCC PLUS

ISCC PLUS не вимагає обов’язкового розрахунку викидів парникових газів або присвоєння даних про викиди парникових газів партіям, замість цього компанія сама може обрати voluntary add-ones базуючись на критеріях, які висувають до продукції імпортери. Система ISCC PLUS побудована на критеріях сталого виробництва (виробництво, з мінімальним використанням природних ресурсів, токсичних речовин та з мінімальною кількістю забруднюючих речовин, що утворюються протягом життєвого циклу), що включає:

сталий розвиток (вирощування сировини, її збирання та переробка)

дотримання вимог щодо дбайливого використання земельних, водних ресурсів та захисту біосфери

забезпечення простежуваності та підрахунок матеріального балансу з метою встановлення походження біомаси

ефективний соціальний розвиток

Кому потрібна система ISCC PLUS?

Сертифікація ISCC PLUS актуальна для всіх компаній, які бажають реалізовувати свою сільськогосподарську продукцію до країн Євросоюзу та поза його межами, як екологічно безпечну на всьому ланцюгу постачання продукції. Крім того, після отримання сертифікату, компанії дозволено використовувати логотип ISCC протягом дії сертифікату згідно умов використання логотипів ISCC Document 208 “Logos and Claims” (V1.3)

Фермерські господарства

Трейдери (перевізники)

Зберігачі (елеватор)

Агрохолдинги (агропідприємства)

Переробники (олійні, біопаливні)

Переваги впровадження системи ISCC PLUS

Можливість експорту

Сертифікована система за схемою ISCC PLUS дає можливість експорту продукції за кордон по прямим угодам

Скорочення викидів ПГ

Внесок у скорочення викидів ПГ. підтвердження ефективному використанню природних ресурсів та забезпечення сталого землекористування

Конкурентоспроможність

Можливість забезпечення кращої ціни за сертифікований продукт, покращення внутрішнього менеджменту підприємства та зменшення витрат

Імідж компанії

Документальне підтвердження того факту, що компанія оперує та реалізовує сталу продукцію, піклується про довкілля, є соціально свідомою.

Відмінності ISCC EU від ISCC PLUS

Відповідна система сертифікації обирається підприємством, залежно від ринку, на який постачатиметься екологічно чистий матеріал.
Слід підкреслити, що на відміну від ISCC EU, в ISCC PLUS застосовується більш «гнучкий» підхід до певних вимог. Наприклад:
  • Можливо переносити «позитивні кредити» (коли отримали сертифікованої продукції більше, аніж відвантажили) у наступний звітний період, навіть якщо фізично на складі менше або взагалі немає продукції. Це можливо за умови відсутності розривів між періодами сертифікації.
  • В рамках ISCC PLUS також можна передавати кредити між потужностями , які є частиною однієї корпоративної групи чи спільного підприємства.
  • ISCC PLUS пропонує різні варіанти ведення матеріального балансу для сертифікованого переробного пункту.

ISCC EU - це система сертифікації для демонстрації відповідності юридичним вимогам сталості, зазначеним у Директиві про відновлювані джерела енергії (RED) II, тоді як ISCC PLUS - це система сертифікації для всіх ринків і секторів, які не регулюються RED II: охоплює всі типи сільськогосподарської та лісової сировини, відходів і залишків виробництва, небіологічні відновлювані джерела енергії та перероблені вуглецеві матеріали та паливо.
Обираючи для співпраці нашу компанію Ви отримуєте ряд переваг: скорочуються витрати та час при написанні систем якості, здійснюється професійне оформлення процедур та підготовлення до сертифікації персоналу відповідно до вимог стандарту. Крім того, Атестор надає своїм замовникам гарантію у вигляді безоплатного супроводу при сертифікації. 
Потрібний професійний та якісний результат - звертайтесь до Атестор.