Орган по оцінці відповідності

Центральним органом виконавчої влади сформована державна політика України в сфері технічного регулювання та визначений перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до таких органів. Органи, які спроможні надавати послуги з сертифікації продукції, послуг, систем менеджменту повинні пройти перевірку та оцінку своєї компетентності за відповідними критеріями, тобто пройти процедуру акредитації.

Акредитація органів з оцінки відповідності, що проводиться національним агенством з акредитації України (НААУ) - це процедура, що документально посвідчує, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, і в разі потреби будь-яким додатковим вимогам акредитації у відповідних сферах для виробництва певної діяльності з оцінки відповідності.