Розробка системи ISO 17065

ISO / IEC 17065 - це міжнародний стандарт, який встановлює загальні вимоги, щоб органи сертифікації компетентно, погоджено і неупереджено керували схемами сертифікації, продукції, процесів і послуг та оцінку відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Впровадивши цей стандарт, результати сертифікацій або оцінки відповідності таких органів визнаються на національному та міжнародному рівнях, надаючи цінність організації для замовників та інших зацікавлених сторін.

Вимоги ISO / IEC 17065 є критеріями для акредитації органів, визначення ступеня впевненості і довіри до результатів оцінювання або сертифікації.

У стандарті викладені вимоги як до процесу проведення оцінювань, сертифікації продукції, виробів або послуг, так і до собсвенно системі управління якістю наданих органом сертифікації послуг, яка засновані на вимогах міжнародного стандарту ISO / IEC 9001.

Етапи розробки системи ISO 17065

01

Аудит

Проведенням діагностичного аудиту органу сертифікації визначається можливість організації проводити роботи з сертифікації

02

Навчання персоналу

Організація внутрішніх навчань персоналу органу сертифікації із залученням технічних експертів за сферами діяльності

03

Впровадження системи

Визначення структури органу, розподілу повноважень впровадження політик, керівництв, порядків, ознайомлення з ними персоналу

04

Заявка

Заповнення заявочного комплекту на акредитацію органу сертифікації / оцінки відповідності продукції, процесів і послуг в НААУ

05

Корегуюча дія

Допомога в усуненні невідповідностей, що виникли під час перевірок Національного агентства з акредитації

Переваги працюючої системи ISO 17065

Гарантія якості

Постійний моніторинг діяльності гарантує компетенції органу сертифікації

Законодавство

Усвідомлення законодавчих принципів проведення сертифікацій / оцінки відповідності

Компетентність

Акцент на компетентність персоналу, який здійснює сертифікацію / оцінку відповідності

Довіра

Наявність акредитації НААУ на відповідність стандарту ISO 17065 підвищує довіру до результатів сертифікацій / оцінки відповідності

Аудити ISO 17065

ISO / IEC 17065 регламентує проведення сертифікацій з використанням різних схем, складання програм, планів перевірок, обстежень (аудитів) виробництв, складання звітів і висновків про результати перевірок, прийняття рещеній про сертифікацію

Внутрішні аудити - це перевірка своєї діяльності для впевненості в тому, що виконуються всі вимоги ISO 9001, ISO 17065

Сертифікаційні аудити проводяться оціненим компетентним персоналом з використанням схем, методик і процедур власної системи управління якістю, а також уніфікованих порядків сертифікації / оцінки відповідності за видами продукції

Внутрішні аудити демонструють ефективніть впровадження власної системи управління якістю

Навчання ISO 17065

При впровадженні внутрішньої системи управління персонал органу сертифікації навчається принципам і практикам проведення сертифікацій, використовуючи різні схеми сертифікації, які сприяють довірі проведення сертифікаційних робіт, що забезпечується неупередженістю, компетентністю, відповідальністю, оцінкою ризиків, конфіденційністю.

Після проведення навчань персонал органу сертифікації матиме розуміння вимог стандартів:

  • ISO / IEC 9001 до власної системи управління якістю
  • ISO / IEC 17065 - до принципам і правилам проведення сертифікацій / оцінки соответсвтвія
  • ISO / IEC 19011 - керівництва проведення внутрішніх аудитів

Оцінка системи ISO 17065

Процедура визнання компетентності організації проводиться Національним агентством з акредитації (НААУ) згідно вимог міжнародного стандарту ISO / IEC 17065 «Вимоги до органів, сертифікуючим продукцію. Процеси і послуги »

При акредитації оцінюються можливості та компетенції органу, фінансова та функціональна незалежність, готовність виділяти ресурси для навчання персоналу, забезпечення інформованості клієнта і страхування клієнта від помилок у своїй діяльності

В процесі акредитації орган сертифікації демонструє свої: оргструктуру, комітети, в т.ч. неупередженості, розподіл повноважень, політики і декларації, правила і порядки сертифікації, компетентність персоналу, власного і залученого, відповідальність за прийняті рішення в процесі організації і проведення сертифікацій, персональну і юридичну відповідальність, готовність врахувати побажання кліектов, а так само їх скарги та апеляції, забезпечити задоволеність всіх зацікавлених сторін.