Розробка системи GMP+

GMP + - це провідні схеми сертифікації, які містять чіткі вимоги, дотримання яких  гарантуює безпечність кормів,кормових інгредієнтів (FSA) і застосцвання відповідальних методів їх виробництва (FRA) по всьому ланцюжку поставок. Мова йде про встановлені  критерії до кожної точки менеджменту, переробку, зберігання, транспортування, управління персоналом та ін.

Модульний підхід  (GMP + FSA,  (GMP + FRA) робить схему сертифікації GMP + легко адаптованою  до задач кожого  з учасників ланцюга поставок кормових  інгредієнтів кормової сировини та готового корму.

Впровадження (сертифікація) GMP +  рекомендоване для  компаній які спеціалізуться на виробництві, постачанні, зберіганні, дистрибуції кормів, кормових інгредієнтів, кормових добавок.

Схеми GMP +  підлягають  сертифікації. Сертифікація GMP +  можлива за умови :

  • впровадженої  системи менеджменту безносі кормів і кормових інгредієнтів;
  • наявності сертифікованих за GMP + постачальників кормової сировини;  
  • підтвердження відповідності кормової продукції протоколами лабораторних випробувань.

Етапи розробки системи GMP +

01

Діагностичний аудит

Встановлення рівня відповідності підприємства

02

Навчання персоналу

Підготовка фахівців робочої групи за GMP +

03

Розробка документів

Створення інструкцій, процедур, настанов за GMP +

04

Внутрішній аудит

Перевірка повноти реалізації вимог GMP + після запуску системи

05

Сертифікація системи

Сертифікаційний аудит, отримання сертифікату GMP+

Де впроваджуються схеми GMP +?

Схеми сертифікації GMP + орієнтовані на органзації та підприємства які задіяні у виробництві, торгівлі, транспортуванні, зберіганні кормів і кормових інгредієнтів. Вимоги стандарту охоплюють весь ланцюг від виробництва кормових інгредієнтів до споживання готових кормів та включають управління постачальниками сировинних продуктів.

Постачання інгредієнтів

Виробництво кормів

Транспортування кормів

Зберігання кормів

Торгівля кормами

Схеми сертифікації GMP +

GMP + B1

Виробництво, торгівля та послуги

GMP + B2

Виробництво кормових інгрідієнтів

GMP + B3

Торгівля, збір, перевалка, зберігання

GMP + B4

Транспортування, фрахтування

Аудити в GMP +

Діагностичний аудит проводиться зовнішніми експертами «Атестор» з ініціативи замовника. Мета такого аудиту  встановлення ступеня відповідності системи якості та безпечності кормів критеріям  GMP +, у відповідності до сфери діяльності замовника. Діагностичний аудит GMP + дозволяє виявити вузькі місця в роботі системи та шляхи її вдосконалення.

Внутрішній аудит  здійснюється з заданою періодичність як  виконання вимог GMP +. Аудит проводиться групою внутрішніх аудиторів замовника або доручається експертам  «Атестор» з метою збору доказів того, що вимоги стандарту в організації дотримуються.  

Аудит постачальника  проводитися підприємством,  сертифікованим за  GMP +, з метою контролю дотримання постачальником належних практик та конкретних вимог, які встановлює система управління безпечності  кормів кормових добавок.
Аудит третьою стороною - проводиться за ініціативою зацікавленою у співпраці  отрганізацією (потенційний покупець кормових інгредієнтів, дистриб’ютор кормів).  З метою підтвердження дотримання вимог  GMP + та розуміння можливостей майбутньої співпраці. 

Навчання GMP +

Експерти «Атестор» у зручному форматі проведуть навчання вимогам GMP + та практиці впровадження системи управління безпечністю кормів. В ході навчання слухачі матимуть змогу отримати відповіді на питання, знайти оптимальні рішення для практичної реалізації вимог GMP +, розширять знання, пов’язані із застосуванням спеціальних документів  GMP+.

Навчання вимогам GMP + потрібне для того, щоб:

  • на етапі спровадження системи – адекватно оцінити обсяг роботи та замотивувати персонал;
  • на етапі підготовки до сертифіації – зруміти, як реалізувати вимоги GMP +в своїй організації
  • після сертифікації системи –  отримати знання щодо актуальних вимог схеми сертифікації та бути в курсі всіх оновлень GMP +.

Тренінг GMP+ з АТЕСТОР допоможе  працівникам максимально точно зрозуміти вимоги стандарту, дозволить отримати рекомендації від експертів щодо реалізації цих вимог, сприятиме усвідомленню кожним учасником робочої групи своєї ролі та вкладу в роботу, коли метою команди є сертифікаціїя на відповідність GMP+.