Розробка системи GMP+

GMP + - це схема сертифікації, яка містить чіткі, модульні вимоги, дотримання яких забезпечує безпечність кормів, кормових інгредієнтів , та послуг зі зберігання/транспортування (FSA) і застосування відповідальних методів їх виробництва (FRA) по всьому ланцюжку постачання. Мова йде про встановлені критерії до кожного етапу постачання кормів, який включає: виробництво кормових матеріалів, зберігання, транспортування, виробництво преміксів та комікормів, системи моніторингу та лабораторні дослідження. 

Дотримуючись принципу галузевого підходу, ця система сертифікації кормів містить документи, що описують вимоги до різних кормових продуктів (таких як комбікорми, кормові матеріали, премікси та кормові добавки) та їх виробництва.

Сертифікація GMP + можлива за наступних умов:

  • впровадження системи менеджменту безпечності кормів і кормових інгредієнтів;
  • наявність сертифікованих за GMP + постачальників сировини та послуг; 
  • встановлення системи моніторингу у відповідності до вимог модулю стандарту (FSA чи FRA)..

Етапи розробки системи GMP +

Фахівці Атестор з впровадження систем якості та безпечності тваринних кормів та кормових добавок, допоможуть як з розробкою документації за вимогами GMP + так і проведуть навчання персоналу. Слідкуючи за всіма оновленнями вимог стандартів покликаних регулювати безпечність кормів, ми надаємо найсвіжіші інструкції та індивідуальні рекомендації кожному, опираючись на його сферу діяльності.

01

Діагностичний аудит

Встановлення рівня відповідності підприємства вимогам GMP +

02

Навчання персоналу

Підготовка фахівців робочої групи за GMP +

03

Розробка документів

Створення інструкцій, процедур, настанов за GMP +

04

Внутрішній аудит

Перевірка повноти реалізації вимог GMP + після запуску системи

05

Сертифікація системи

Сертифікаційний аудит, отримання сертифікату GMP+

Схеми сертифікації GMP +

GMP+ вивчає та охоплює кожен аспект виробничого процесу, щоб захистити компанію від будь-яких ризиків, які можуть бути катастрофічними для продукції, таких як забруднення, підробка та неправильне маркування. Незалежно від зобов’язань, що випливають із цього стандарту, компанія зобов’язана випускати на ринок корми або пропонувати пов’язані з ними послуги, які є безпечними для тварин та для споживачів продуктів тваринного походження.

Якість та безпека продукції. Отримання безпечної продукції високої якості. GMP + надає чіткі рекомендації, які гарантують відповідність продукції очікуваним стандартам якості

Безпека та ефективність роботи персоналу. Створення безпечних і зручних умов для персоналу під час роботи. Підвищення гнучкості управління, нагляду та оцінювання

Зниження витрат. Запобігання помилкам у виробничому процесі й усунення повторних ризиків. Це покращує загальну якість продукції і, таким чином, сприяє зниженню витрат

Позитивна репутація та імідж компанії на ринку. Ваша компанія стає частиною глобальної системи спільноти GMP+. Документальне підтвердження безпечності та якості продукції

Де впроваджуються схеми GMP +?

Впровадження (сертифікація) GMP + рекомендоване для компаній які спеціалізуються на виробництві, постачанні, зберіганні, дистрибуції кормів, кормових інгредієнтів, кормових добавок. Вимоги стандарту поширюються на організації, незалежно від форми власності, розміру, самостійної чи субпідрядної діяльності та охоплюють весь ланцюжок від виробництва кормових інгредієнтів до отримання готового продукту тваринницькими комплексами (включаючи управління логістикою).

Постачання, переробка

Виробництво

Транспортування

Зберігання, перевалка

Торгівля

Основні схеми сертифікації GMP +

Оскільки система охоплює всі ланки ланцюжка кормовиробництва, модульний підхід робить схему сертифікації GMP + легко адаптованою до задач кожного з учасників ланцюга постачання кормових інгредієнтів кормової сировини та готового тваринного корму. Існують основних чотири схеми сертифікації GMP+. Залежно від сфери діяльності компанія як самостійно підібрати потрібну їй схему, або ж звернутися до консультантів Атестор. Не втрачайте часу та зверніться до досвідчених спеціалістів нашої компанії!

GMP + B1

Виробництво, торгівля та послуги

GMP + B2

Виробництво кормових інгредієнтів

GMP + B3

Торгівля, збір, перевалка, зберігання

GMP + B4

Транспортування, фрахтування

Навчання та аудити

Навчання GMP +

Незалежно від обраної схеми сертифікації GMP +, вимоги цього стандарту встановлюються і до рівня кваліфікації персоналу задіяного у виробництві безпечних тваринних кормів.

Така вимога виконується шляхом проходження групою безпечністю навчань GMP +.  Навчальні програми GMP + в Атестор розроблені практикуючими впровадження експертами, так само в модульному порядку. Це дозволяє легко адаптувати курс під галузь діяльності замовника, опираючись на обрані схеми сертифікації GMP +. 

 Навчання в Атестер завжди проводяться практиками, в інтерактивній формі практичного тренінгу, під час якого учасники отримають відповіді на запитання, розглянуть приклади  реалізації вимог GMP+ саме на їх виробництві, підвищать свою професійну  кваліфікацію у  застосуванні спеціальних документів стандарту безпечності тваринних кормів та кормових добавок.

Навчання вимогам GMP + потрібне для того, щоб:

  • на етапі впровадження системи –залучення, мотивація  персоналу  до написання системи шляхом роз’яснення вимог стандарту, його переваг, значення іх кваліфікації;
  • на етапі підготовки до сертифікації – 60 відсотків успішної сертифікації GMP+ у якісно підготовленому та сертифікованому  персоналі; 
  • після сертифікації– правильне ведення документації впровадженої системи якості GMP+ запоруку ресертифікаційних та наглядових аудитів. 

Тренінг GMP+ разом з Атестор, допоможе персоналу вашої компанії зрозуміти вимоги стандарту, отримати експертні рекомендації щодо впровадження цих вимог, а також наддасть  зрозуміння власної ролі кожному з учасників групи безпечності виробництва кормів. 

Аудити в GMP +

Схеми сертифікації за стандартом GMP + передбачають проведення аудитів. 

Відповідно до запиту замовника ми розробляємо план аудиту з унікальним чек-листом, враховуючи виробничу структуру (напрямок діяльності, кількість виробничих ліній і потужностей тощо), кількість та  продукції. 

Види аудитів з системою якості GMP + можна розділити на:

Діагностичний аудит GMP+ проводиться зовнішніми фахівцями за ініціативою замовника (виконання рекомендуємо доручити Атестор). Мета такого аудиту - встановлення ступеня відповідності (виявлення невідповідносте)  системи якості та безпеки кормів критеріям GMP +, відповідно до сфери діяльності замовника. Діагностичний аудит GMP + дозволяє виявити вузькі місця в роботі системи та визначити шляхи їх удосконалення.

Початковий (сертифікаційний) аудит GMP + проводиться уповноваженим аудитором органу сертифікації з метою оцінки відповідності системи якості та безпеки кормів критеріям GMP + в компанії, що вперше отримує сертифікат. Сертифікат видається терміном на 3 роки.

Наглядовий аудит GMP +-проводиться уповноваженим аудитором органу сертифікації з метою оцінки впровадженої системи якості та безпеки кормів критеріям GMP +, це аудит на підприємстві, що дозволяє дозволити органу з сертифікації зберігати впевненість в тому, що сертифікована система менеджменту продовжує виконувати вимоги. 

Ресертифікаційний аудит GMP + проводиться уповноваженим аудитором органу сертифікації з метою оцінки впровадженої системи якості та безпеки кормів критеріям GMP + в компанії з метою видачі нового сертифікату відповідності 

Додатковий аудит GMP + додатково призначений аудитором  процес отримання доказів та їх об’єктивної оцінки для визначення відповідності окремих процесів у компанії визначеним критеріям. Наприклад, додатковий аудит компанії з метоб отримання доказів впровадження коригувальний дій за результатами виявлених невідповідностей при останньму аудиті. 

Внутрішній аудит GMP+-проводиться групою внутрішніх аудиторів підприємства  з періодичністю не менше 1 разу на рік, або ж частіше за рішенням керівництва підприємства. З метою уникнення безпристрасності, застосують принцип «третього ока» коли проведення  внутрішнього аудиту можна замовити у  Атестор. 

Аудит постачальника GMP+- проводитися підприємством, сертифікованим за GMP +, щоб переконатися, що постачальник дотримується належної практики та конкретних вимог, визначених системою управління безпечністю кормів для кормових добавок.

Аудит третьою стороною проводиться за ініціативою зацікавленої у співпраці організації (потенційний покупець кормових інгредієнтів, дистриб’ютор кормів), щоб підтвердити відповідність вимогам GMP+ та зрозуміти можливості майбутньої співпраці.