Передакредитаційний аудит

Одним з етапів на шляху до акредитації є оцінка на місці, що проводиться Національним агентством з акредитації України (НААУ) комісійно. До складу комісії входять аудитори НААУ та технічні експерти - залучені фахівці з однотипних галузей, часто конкуруючих у напрямку організацій.

Перевіркам НААУ підлягають як уже акредитовані підприємства, які мають атестат акредитації, так і ті, хто тільки подали заявку на акредитацію в НААУ за наступними міжнародними стандартами:

  • Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (EN ISO / IEC 17020: 2012, IDT; ISO / IEC 17020: 2012, IDT)
  • Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій ISO / IEC 17025 до: 2017 та ISO 15189:2012 «Медичні лабораторії - Вимоги до якості та компетентності;
  • Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO / IEC 17065: 2012; IDT)
  • Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO / IEC 17021-1: 2015 року, IDT; ISO / IEC 17021-1: 2015 року, IDT;
  • Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, які проводять сертифікацію персоналу (EN ISO / IEC 17024: 2012; IDT).
У співпраці з Атестор в передакредітаційній підготовці (аудиті) документації системи будь то випробувальної (калібрувальної) лабораторії або інспекційного органу Замовник гарантовано пройде процедуру акредитації НААУ, а персонал прийме частина нашого досвіду і підвищить власну кваліфікацію.

Репутація і якість консультацій ТОВ «Атестор» підтверджується відсутністю відмовних справ НААУ.

Як проводиться аудит перед акредитацією

Очікування експертів (аудиторів) НААУ тримає в психологічній напрузі працівників підприємств і призводить до стресу. В умовах інтенсивної підготовки до акредитації легко не помітити слабкі місця або недоліки в діяльності організації, або ж просто переоцінити можливості. В ході акредитаційного аудиту це може обернутися в труднощі. Уникнути цього можна шляхом проведення передаккредітаціонного аудиту з Атестор.

01

Документація

Вивчення документації по системі управління якістю (діагностичний аудит)

02

Збір відомостей

Про відповідність організації критеріям стандарту і підготовленості персоналу

03

Аналіз даних

Пошук способів усунення невідповідностей, розробка коригувальних дій

04

Навчання

Навчання роботі з системою та сертифікація персоналу відповідно до вимог НААУ

05

Аудит

Проведення внутрішнього (запускового) аудиту разом з відповідальним персоналом лабораторії

06

Робота з зауваженнями

Відпрацювання коригувальних дій по зауважень, оформленим експертами НААУ

Результати аудиту перед акредитацією НААУ

Консультанти Атестор професійно проведуть аудит підприємства перед акредитацією відповідно до вимог обраного стандарту, методик НААУ та рекомендацій IAF, ILAC. В результаті такої перевірки замовник отримає:

Стандартизована документація

Впевненість в тому, що документація СЯ приведена у відповідність до вимог міжнародних стандартів

Актуалізація методик

Актуалізація процедур і методик відповідно до змін і вимог НААУ

Підвищення кваліфікації

Навчання персоналу з підтвердженням у формі Сертифіката та навчальної програми за вимогами НААУ

Внутрішній аудит

Професійно проведений і належним чином оформлений внутрішній аудит

Акредитаційне супровід

Під час супроводу відпрацьовуються коригувальні дії з експертного висновку НААУ

Комісія НААУ відвідує організації в наступних випадках

Передаккредітаціонний аудит дозволяє оцінити зрілість системи, порядок в документації і готовність персоналу. За результатами такого незалежного аудиту організація замовника отримає рекомендації щодо вдосконалення системи, підвищення кваліфікації працівників і впевненість в злагодженій роботі колективу під час акредитації, що дозволить продемонструвати високу компетентність і зменшити кількість зауважень з боку акредитаційного органу.

Первинна акредитація

Або акредитаційний аудит, проводиться перед видачею підприємству атестата про акредитацію.

Проведення моніторингу

Здійснення нагляду за діяльністю вже акредитованих організації, щорічно (не рідше 16 місяців).

Позачергова оцінка

При необхідності у позачерговій оцінці за діяльністю акредитованих організацій (порушення).

Передаккредітаціонний аудит

Кожні три роки підприємства за правилами IAF і НААУ повинні відновлювати атестат акредитації.