ISO 9001

Будь яка компанія, яка має робочу систему менеджменту, що має сертифікат, який підтверджує відповідність стандарту ISO 9001, має високий рівень організації процесів, що дозволяє гарантувати відповідність послуг чи продукції вимогам замовника. Сертифікація та наглядові аудити слугують стимулом до підтримки в робочому стані системи менеджменту, що у свою чергу підвищує ефективність бізнес-процесів та загалом підвищує надійність компанії. Гарантією отримання сертифікату відповідності вимогам ISO 9001 є послуги, що надають спеціалісти ТОВ Атестор. Завдяки професійним консультаціям по необхідних діях для впровадження системи управління в обумовлені терміни, будь яка компанія, яка зацікавлена в наявності сертифікату, що підтверджує відповідність її системи менеджменту вимогам ISO 9001 отримає такий сертифікат. Вибравши ТОВ Атестор в компанії, буде завжди можливість отримати кваліфіковану пораду будь яких процесів як по впровадженню системи так і проведенню сертифікації аж до отримання самого сертифікату.

Етапи сертифікації системи ISO 9001

Компанія, що прийняла рішення щодо проведення сертифікації, повинна перевірити компетентність чи/або акредитацію органу сертифікації. Сертифікат видається на 3 роки, за умови підтвердження відповідності вимогам стандарту один раз на рік на наглядовому аудиті. Етапи сертифікації для отримання сертифікату, що підтверджує відповідність системи управління стандарту наступні :

01

Моніторинг органів

Провести моніторинг та оцінку, наявних органів сертифікації

02

Визначення області

Узгодити та подати необхідну інформацію про предмет сертифікації сертифікаційному органу

03

Укладення угоди

Укласти договір з вибраним органом сертифікації та погодити аудитора

04

Сертифікаційний аудит

Проходження етапів документального аудиту та аудиту на місці

05

Коригувальні дії

Розробка корегувальних дій на виявлені в ході аудиту невідповідності

06

Погодження КД

Розробка плану корегувальних дій та погодження його з сертифікаційним органом

07

Виконання КД

Виконання корегувальних дій та надання доказів сертифікаційному органу.

08

Отримання сертифікату

Отримання сертифікату встановленого зразка та щорічні наглядові аудити

Навіщо сертифікувати систему менеджменту?

Сертифікація системи менеджменту якості на відповідність вимогам ISO 9001, для компанії має важливе значення, в плані підтримки в робочому стані всіх процесів, дозволяє періодично їх оцінювати, виявляти, аналізувати й усувати ризики. В окремих випадках, для компанії, сертифікат може бути контрактною або юридичною вимогою.   Для компанії сертифікація є стимулом для ефективного застосування системи, гарантування здатності відповідати нормативним вимогам та організовувати свою роботу для задоволення потреб замовника, що у свою чергу дасть змогу:

постійно вдосконалюватися

мати переваги при участі в тендерах

можливість розширювати ринки збуту

підвищувати статус надійності компанії

підвищувати результативність бізнесу

Як вибрати сертифікаційний центр?

Для вірного та надійного вибору органу сертифікації, компанія може скористатись допомогою спеціалістів ТОВ Атестор. Наші фахівці допоможуть правильно розставити пріоритети у виборі та сприятимуть вибору органу з необхідною компетентністю. Для отримання вагомого та такого, що буде признаний на ринку сертифікату ISO 9001, до вибору сертифікаційного органу потрібно підійти відповідально, адже «липовий» сертифікат не надає впевненості в результатах діяльності організації.

Акредитація

Наявність акредитації органу сертифікації

Імідж

Імідж та пізнаваність на ринку

Кваліфікація

Кваліфікація аудиторів сертифікаційного органу

Ціна

Ціна послуг, що надає орган сертифікації

Особливості сертифікації ISO 9001

Визнання органу сертифікації по 9001

В Україні сертифікація систем менеджменту якості здійснюється на підставі гармонізованого національного стандарту України ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги. Сертифікат, який підтверджує відповідність системи менеджменту вимогам вищезазначеного стандарту є важливою ознакою надійності компанії на внутрішньому бізнес ринку, але якщо компанія планує вийти на зовнішні ринки, то не в усіх  країнах  такий сертифікат прийнятний.

В разі необхідності проведення бізнес операцій на світовому, європейському чи інших ринках, компанія повинна вибирати сертифікаційний орган міжнародного рівня. Зазвичай цінова політика такого рівня сертифікаційних органів досить висока та в них встановлюються суворі правила проведення аудитів, а категоризація невідповідностей, що виявляються на аудитах досить жорстка. Та ці встановлені правила стимулюють компанію  до дотримання високих стандартів, які дають змогу показати своїм бізнес партнерам її надійність та відповідальність в відносинах.  

Сертифікат ISO 9001 без системи 

Життєво важливою частиною демонстрації виконання вимог ISO 9001 для компанії є наявність в неї сертифікату. Коли на ринку  є попит на будь який товар, то пропозиції також зростають. Так і з сертифікатами відповідності вимогам ISO 9001, на сьогодні такий сертифікат можна купити за доступною ціною і за короткий проміжок часу. Така  «разова акція» дуже популярна, але рано чи пізно фальшивість сертифікату буде розкрита. Організація, яка планує бути бізнес партнером компанії, що придбала «фальшивий» сертифікат, може перевірити його  чинність та легітимність, репутація компанії буде підірвана  Фіктивний сертифікат компанії  впливає на імідж та ділові відносини в бізнесі. Без впровадженої системи менеджменту компанія втрачає можливість  покращувати свої процеси, втрачає можливість поліпшувати  мотивацію та результативність дій вищого керівництва, не дає змоги використовувати процесний  підхід та постійне вдосконалення включаючи сильну орієнтацію на споживача.