Управління лабораторією

Світова тенденція показує зростання актуальності акредитації лабораторій. Знак акредитації на випробувальному протоколі - елемент світового визнання і довіри до показників випробування.

Логотип НААУ - це гарантія якості послуг і відсутність витрат у постачальників на проведення аудитів. Атестор навчає і систематизує роботу випробувальних лабораторій, калібрувальних і діагностичних закладів охорони здоров'я.

На думку фахівців Атестор, найбільш значущою перевагою лабораторії є робота за регламентом міжнародного стандарту, що сприяє безперервному вдосконаленню. Наглядові аудити НААУ і вимога стандарту в проведенні (участі) міжлабораторних звірень мотивує лабораторію до постійного вдосконалення. І на додаток, обидва вищеописані заходи примушують керівництво випробувальних центрів підвищувати кваліфікацію персоналу шляхом участі в тренінгах, семінарах.

Атестор сприяє впровадженню систем управління в лабораторіях, привчаючи українські випробувальні центри до культури управління, що побудована на використанні визнаних у всьому світі стандартів.