Розробка системи ISO 45001

Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці покликані регламентувати діяльність підприємств з метою зниження ризиків негативного впливу на здоров'я персоналу.

ISO 45001:2018 Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці один з найбільш ризикорієнтованих стандартів створених технічним комітетом ISO. Його написання включало світову статистику трагедій, пов'язаних з травмами або іншими негативними наслідками трудової діяльності на людське здоров'я.

Наступною особливістю системи управління безпекою праці та охорони здоров'я є орієнтованість на лідерство. Система менеджменту професійного здоров'я і безпеки прагне прямої участі вищого керівництва. Керівникам необхідно враховувати вимоги при стратегічному плануванні, формуванні цілей організації, прищеплювати по вертикалі культуру охорони здоров'я.

Слід зазначити, що до 2017 року безпеку трудової діяльності регламентував британський стандарт OHSAS 18001, орієнтований в більшій мірі на процеси промислових і будівельних організацій.

З стандарту ISO 45001, його можливо впровадити організаціям будь-якого галузі незалежно від їх масштабів. Атестор з легкістю інтегрує ISO 45001 з такими міжнародними системами менеджменту як:

  • ISO 26000: 2010 Соціальна відповідальність;
  • ISO 9001: 2015 Менеджмент якості;
  • ISO 14001: 2015 Екологічний менеджмент.

Чому слід інвестувати в ISO 45001

Стандарт придатний для застосування в організації будь-якого розміру, типу і виду її діяльності. Ефективність будь-якого підприємства визначається показниками прибутковості. А що б їх примножити, важливо запобігти можливим бізнес-втратам, пов'язаним з неприємними інцидентами персоналу на робочому місці.

Виробнича промисловість

Видобуваюча промисловість

Сільське господарство

Хімічна промисловість

Будівельна промисловість

Освітня діяльність

Всі сфери послуг

Легка промисловість

Медична промисловість

Харчова промисловість

Виробництво зброї

Органи державного управління

Переваги працюючої системи ISO 45001

Запобігання травм

Запобігання можливих травм, погіршення стану здоров'я (у тому числі уникнення психоемоційної дестабілізації)

Забезпечення безпеки праці

Створення заздалегідь безпечних робочих місць. Безпека здоров'я співробітників

Зниження втрат

Зниження грошових і часових витрат пов'язаних з травмами нещасними випадками, отруєннями

Підвищення працездатності

Підвищення ефективності праці завдяки ідентифікації ризиків пов'язаниз з кожним трудовим процесом

Облік робочого часу

Правильно впроваджений стандарт дозволить організації за рахунок простежуваності з легкістю визначити витрати часу.

Аудити ISO 45001

ISO 45001, як і всі представники міжнародного сімейства ISO, передбачає проведення аудитів.

Діагностичний аудит: як правило, актуальний на початку впровадження системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці.

Внутрішній аудит: частота проведення внутрішніх аудитів залежить від працездатності системи менеджменту.

Аудит постачальника: аудит другої (зацікавленої) сторони.

Передсертифікаційний аудит: може проводиться органом з оцінки відповідності систем менеджменту або консультантами Атестор.

Навчання ISO 45001

Атестор регулярно проводить тренінг-семінари, підвищуючи кваліфікацію персоналу, працює з системою менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. На лекціях розглядаються приклади застосування процедур обмеження ризиків після їх ідентифікації та оцінки це особливість стандарту ISO 45001.

Впроваджуючи систему безпеки праці, Атестор навчає за темами:

«Особливості стандарту ISO 45001: 2018 Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці».

«Внутрішні аудити, ідентифікація та оцінка ризиків в ISO 45001: 2018 Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці».

Сертифікація системи ISO 45001

Сертифікація ISO 45001 є демонстрацією зацікавленості керівництва організації охороною здоров'я і безпекою праці.

Підтвердження відповідності системи стандарту ISO 45001 - це гарантія дотримання підприємством безпеки і захисту здоров'я персоналу, що дозволяє управляти ризиками і постійно поліпшуватися в даній області.

Демонстрація турботи про здоров'я і безпеки персоналу - це впровадження і ведення системи, а її сертифікація демонстрація постачальникам про підвищений рівень OS&H (Occupational safety and health).