ISO 50001

Стандарт ISO 50001 встановлює вимоги до систем енергетичного менеджменту та комплексно охоплює наступні елементи:

  • енергоспоживання;
  • енергоефективність;
  • енергобезпека.

У результаті впровадження системи менеджменту ISO 50001, на підприємстві буде сформовано стратегію управління енергоресурсами, яка враховуватиме і адміністративну, і технічну складові.


Етапи впровадження системи енергетичного менеджменту ISO 50001

Компанія «Атестор» надає комплекс послуг із розробки та впровадження системи управління енергоресурсами ISO 50001:

01

Аналіз

Аудит підприємства, оцінка фактичного стану системи менеджменту енергоресурсів

02

Розробка документації

Розробка Політики у галузі управління енергоресурсами та іншої документації системи менеджменту

03

Навчання персоналу

Тренінги та курси навчання для персоналу, який буде безпосередньо задіяний у впровадженні та підтримці системи менеджменту

04

Впровадження та оцінка

Аудит впровадженої системи менеджменту, оцінка ступеня досягнення поставлених завдань та готовності до сертифікації системи

05

Коригувальні заходи

Розробка заходів щодо усунення недоліків у разі їх виявлення

Особливості впровадження системи управління енергетичними ресурсами

Система управління енергоефективністю ISO 50001 універсальна та може бути інтегрована у діяльність підприємств будь-якої галузі, масштабів, обсягів виробництва та чисельності персоналу. Модель безперервного вдосконалення, що становить основу стандарту ISO 50001, аналогічна моделі, що використовується у популярних стандартах управління якістю – ISO 9001, ISO 14001. Завдяки цьому інтеграція заходів з моніторингу та управління енергоефективністю відбувається досить легко та швидко. 

Фахівці компанії «Атестор» допоможуть обрати шляхи впровадження системи енергетичного менеджменту ISO 50001 з врахуванням сфери та особливостей діяльності підприємства, оптимізувати витрати на впровадження, підготуватись до сертифікації. Вимоги стандарту до управління енергетичними ресурсами полягають у наступному:

впровадження політики оптимізованого та ефективного поводження з енергоресурсами

коригування процесів компанії або підприємства відповідно до такої політики

оптимізація процесів ухвалення рішень з питань енергоспоживання

контроль результативності заходів та перегляд окремих концепцій чи політики загалом

безперервне вдосконалення для підвищення енергоефективності

Переваги впровадження та сертифікації системи менеджменту ISO 50001

Необхідність застосування сучасних інструментів управління енергоресурсами продиктована кількома причинами:

Глобальне виснаження

енергетичних запасів та ресурсів по всій планеті, погіршення екології.

Підвищена увага

до питань енергоефективності та захисту навколишнього середовища.

Розвиток технологій

необхідність відповідати запитам споживачів та потенційних партнерів

Оптимізуйте енергоменеджмент компанії разом із Атестором

За допомогою системи енергетичного менеджменту ISO 50001 підприємство зможе вирішити всі ці завдання. Переваги від впровадження та сертифікації:

  • оптимізація енергоспоживання та зниження витрат;
  • виконання вимог контролюючих органів, пільги;
  • демонстрація прихильності до питань ефективного та економного витрачання енергоресурсів, захисту довкілля;
  • можливість участі у тендерах на міжнародних ринках;
  • розширення партнерських можливостей та підвищення інвестиційної привабливості;
  • зміцнення позицій на ринку та підвищення лояльності споживачів.

Зверніться до наших спеціалістів будь-яким зручним способом або залиште заявку на зворотній дзвінок для отримання індивідуальної розгорнутої консультації з питань розробки, впровадження та сертифікації системи управління енергоресурсами ISO 50001.