Розробка системи ISCC EU

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) – це міжнародна схема сертифікації сталого виробництва та викидів вуглецю.

До системи ISCC входить комплекс стандартів із збалансованим поєднанням екологічних та соціальних критеріїв для сертифікації сільськогосподарської сировини.

Розуміючи, що виробництво біопалива не має негативно впливати на біорізноманіття або стимулювати глобальне потепління, розробники ISCC врахували вимоги директиви RED (Renewable Energy Directive) і кращих управлінських практик та сформулювали перелік обов’язкових критеріїв, за якими оцінюють виробництво.

Критеріями сталості, які потрібно задовольнити, щоб успішно пройти сертифікацію ISCC є:

  • сталий розвиток виробництва (вирощування сировини, її збір і переробка);
  • скорочення викидів парникових газів (у порівнянні з традиційним паливом);
  • дотримання вимог щодо бережного використання земельних та водних ресурсів та захисту біосфери;
  • забезпечення простежуваності та підрахунок матеріального балансу з метою встановити походження біомаси;
  • ефективний соціальний розвиток.

Етапи розробки системи ISCC EU

01

Реєстрація

Реєстрація підприємства на оф. сайті стандарту та отримання реєстраційного номера

02

Діагностика

Внутрішній аудит з метою ознайомлення зі специфікою діяльності підприємства та визначення обсягу робіт

03

Розробка процедур

Написання процедур з врахуванням критеріїв сталого розвитку

04

Розрахунки

Розрахунок викидів підприємства (СО2 на тонну сировини, GHG)

05

Навчання персоналу

Організація навчання персоналу за стандартом в авторизованому центрі

06

Супровід сертифікації

Допомога з усуненням виявлених ОС невідповідностей та підготовка до повторного аудиту для успішної сертифікації

Навчання по ISCC EU

Перш ніж укладати угоду на проведення сертифікації, потрібно провести серйозну роботу: розробити та впровадити необхідну документацію, забезпечити можливість відстеження сировини, запровадити ведення обліку біомаси, оцінити величину емісій парникових газів.

Для цього іноді недостатньо ознайомитися з пунктами стандартів ISCC. 

Поглибити знання та перейняти досвід розробки і впровадження ISCC можна звернувшись до фахівців компанії Атестор. На тематичних семінарах, які організовує Атестор, обговорюються вимоги до експортування біосировини в країни ЄС,  перебува.ючи в постійному діалозі зі спікерами учасники вивчають теоретичні аспекти впровадження та отримують поради щодо реалізації вимог стандарту.

Сертифікація системы ISCC-EU

Зважаючи на важливість і серйозність сертифікації, корисним є проведення попереднього (діагностичного аудиту), завдяки якому можна адекватно готовність компанії до перевірки за міжнародним стандартом. 

Для цього  можна звернутися до фахівців компанії Атестор, які переглянть виконання організацією  вимог стандартів ISCC та нададуть рекомендації щодо покращення діяльності.

Важливо відповідально підійти до вибору органу з сертифікації, адже визнання мають лише сертифікати, видані аккредитованим в системі ISCC-EU органом.

Сертифікаційний аудит охоплює всі сфери діяльності компанії та включає в себе:

  • перевірку документації, до переліку якої входять документи, що підтверджують закупівлі і реалізацію, розрахунки баланс маси та викидів парникових газів, документи системи менеджменту;
  • контроль процесів (розподіл відповідальності, перевірка простежуваності);
  • огляд підприємства (відвідання територій і полів, місць зберігання хімічних речовин).

За умови успішного проходження, компанія отримує сертифікат відповідності, номер якого заноситься до офіційного переліку органу з сертифікації