Навчання ISO 15189

Навчання за вимогами  ДСТУ EN ISO 15189:2017 та НААУ дозволяє усунути прогалини в знаннях персоналу лабораторії з різних аспектів СМК, отримати приклади документів системи менеджменту якості, навчити керівництво лабораторії сучасним методам імплементації високорозвиненої науково обґрунтованої системи якості, методам оцінки компетенції персоналу, протоколам оцінки лабораторних методів, організації процесів внутрішнього і зовнішнього контролю якості, організації проведення внутрішніх аудитів.

Якщо лабораторія прагне бути визнаною як організація, яка відповідає світовим стандартам якості, їй необхідно відповідати наведеним в цьому стандарті комплексу вимог, включаючи навчання ISO 15189 для підвищення кваліфікації персоналу. Досягнення відповідності в рамках системи якості дозволяє крок за кроком наближатися до мети відповідності вимогам стандарту ISO 15189 та Національного Агентства з Акредитації України.

Інформаційно-практичні семінари за вимогами стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2017 у рамках заходів БПР допомагають підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності  медичних та фармацевтичних працівників з присвоєнням балів БПР, здобутих за результатами тестування після проходження навчання. 

Компанія «АТЕСТОР» пропонує навчання ISO 15189 медичним лабораторіям по всій території України в офлайн і онлайн форматі. Програми навчання розробляються практикуючими експертами в області впровадження систем менеджменту якості в лабораторіях різних областей акредитації та галузей діяльності. Тому навчання ІСО 15189 від «АТЕСТОР» – це завжди актуальний матеріал і практична складова курсу, що враховує різні нюанси функціонування медичних лабораторій, з якими слухачі можуть зустрічатися в реаліях своєї діяльності.

Програми навчання

Верифікація методів дослідження

Проведення верифікації кількісних і якісних методик у медичній лабораторії

Внутрішні аудити

Організація і проведення внутрішніх аудитів медичних лабораторій

Менеджмент якості в медицині. Система управління якістю в біомедичних лабораторіях

Кому необхідно навчання по ISO 15189

Теоретична підготовка і навички з проектування та розвитку систем управління ISO 15189 є серед обов’язкових вимог Національного агентства з акредитації України (НААУ). Медичні та фармацевтичні працівники мають можливість отримати бали безперервного професійного розвитку у рамках курсу за стандартом ISO 15189. Підвищення компетентності та кваліфікації для забезпечення функціонування системи менеджменту якості, заснованої на стандарті ДСТУ ISO 15189 обов’язкове для:

завідувача медичною лабораторією

менеджера з якості

керівника підрозділу «прийому проб»

керівника підрозділу «клінічна біохімія»

керівника підрозділу «гематологія»

керівника підрозділу «бактеріологія»

керівника підрозділу «вірусологія»

керівника підрозділу «мікробіологія»

керівника підрозділу «клінічна лабораторна діагностика»

керівника підрозділу «лабораторна діагностика»

керівника підрозділу «патологічна анатомія»

Переваги навчання ISO 15189

Наші навчальні програми враховують особливості забезпечення якості лабораторних досліджень в медичних лабораторіях і покликані допомогти фахівцям медичних лабораторій при знайомстві з сучасними концепціями управління, дати практичні інструменти для роботи.

Підвищення компетентності

Компетентне застосування принципів ISO 15189-зменшення ризиків, оптимізація процесів лабораторії

Безперервний професійний розвиток

Здобуття теоретичних та практичних навичок, вдосконалення компетентності працівників з отриманням балів БПР

Здобуття кваліфікації

Курс спрямований на підвищення кваліфікації в напрямку застосування стандарту 15189 на практиці

Інтерактивність викладення

Семінари для медичних лабораторій побудовані з максимальним залученням аудиторії. Викладення на прикладах замовника.

Наші лектори по Управлінню лабораторією

Сертифікат з навчання по ISO 15189

Як результат успішного проходження навчального курсу, на прізвище та ім’я абітурієнта виписується Сертифікат міжнародного зразка, який відповідає вимогам організаційного комітету заходів БПР та компетентним  міжнародним органам з акредитації.  В сертифікаті про навчання ISO 15189, окрім стандарту, зазначається тема курсу, кількість академічних годин, при цьому програма навчального курсу йде невід’ємним додатком. 

За бажанням замовника, Сертифікат про навчання за напрямком ISO 15189 може видаватися на одній з трьох мов (Англійська, Українська, Російська). 

Слід відзначити, що Сертифікати про навчання в АТЕСТОР учасник отримує після оцінювання (тестування) набутих знань, компетентності, практичних навичок для працівників сфери охорони здоров’я. За результатами тестування резидентам України нараховуються бали безперервного професійного розвитку для фахівців охорони здоров’я відповідно до критеріїв, визначених Наказом МОЗ №446 від 22.02.2019 року зі змінами, внесеними Наказом МОЗ №74 від 19.01.2021.