Технічні умови (ТУ)

При серійному виробництві продукції або надання послуг підприємству необхідно мати документ, що встановлює технічні вимоги до виробництва та продукції таким документом можуть бути технічні умови.

Технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, і визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, дотримані такі вимоги (ЗУ «Про стандартизацію»).

В яких випадках потрібна розробка ТУ

  • якщо їх розробку передбачено законодавством або вони необхідні для забезпечення виконання вимог законодавства;
  • при відсутності національних і (або) міждержавних стандартів на розроблювану продукцію або при необхідності конкретизації їхніх вимог;
  • при необхідності доповнення та (або) посилення вимог діючих національних і (або) міждержавних стандартів на цю продукцію;
  • за рішенням виробника або замовника продукції.

Етапи створення ТУ

01

Ознайомлення

Вивчення складових і характеристик продукту / товару.

02

Розробка проекту

Написання ТУ, визначення процедур з урахуванням технічних вимог.

03

Узгодження

Затвердження проекту замовником і / або дозвільної організацією.

04

Реєстрація

Перевірка ТУ та внесення їх в базу даних «Технічні умови України».

Перелік інформації для розробки ТУ

асортимент продукції

призначення продукції

вимоги до продукції

перелік сировини / складових

вимоги до упаковки / фасування

періодичність і методи контролю

вимоги безпеки

вимоги до утилізації

терміни і умови зберігання

установки (по застосуванню і т.д.)

протоколи випробувань

інформація про власника ТУ