Соціальна відповідальність в бізнесі

Тема: Соціальний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

Соціальна відповідальність в бізнесі (далі по тексту СВБ) - досить нове явище, яке отримало активний розвиток в ХХ сторіччі. СВБ полягає у добровільному прийнятті бізнесом відповідальності перед суспільством і всіма учасниками корпоративних взаємовідносин (співробітниками, акціонерами, споживачами, партнерами).

З одного боку, соціальна відповідальність в бізнесі вимагає певного фінансування і виділення коштів з бюджету компанії. З іншого боку - це потужний інструмент конкурентної боротьби, незважаючи на те, що виділені кошти не беруть безпосередньої участі в отриманні прибутку. Однак впровадження СВБ зміцнює позиції і покращує імідж бренду, сприяє посиленню довіри аудиторії до компанії.

Законодавство і СВБ

Певні складові СВБ мають правовий характер і регулюються законодавством:

 • вимоги до якості пропонованих споживачам послуг і товарів;
 • офіційні робочі місця і заробітна плата, фінансування розвитку персоналу;
 • дотримання трудового, податкового, екологічного законодавства;
 • ефективність діяльності: зростання економічної доданої вартості, добробуту акціонерів;
 • дотримання етичних норм, виправдання суспільних очікувань;
 • індивідуальні або партнерські соціальні програми і проекти з метою внесення вкладу в розвиток суспільства.


Внутрішня і зовнішня СВБ

Відповідно до класифікації СВБ від ООН, соціальна відповідальність в бізнесі може бути зовнішньою або внутрішньою.

До зовнішньої СВБ відносять:

 • турботу про екологію;
 • відповідальність перед споживачами;
 • комунікації з владою;
 • соціальні ініціативи та благодійність.

Внутрішня соціальна відповідальність в бізнесі включає:

 • гідну, стабільну і своєчасну оплату праці;
 • безпеку і комфорт робочого місця;
 • соціальні гарантії, медичне страхування для персоналу;
 • підвищення кваліфікації працівників: курси, тренінги;
 • екстрений фонд фінансової допомоги.
Самим популярним і затребуваним стандартом соціальної відповідальності, добре зарекомендованим в світі, є SA 8000.