Сертифікація ISO 37001

Будь-яка організація, яка відповідає вимогам і слідує передовій практиці ISO 37001:2016, має право на сертифікацію. Отримання сертифікату ISO 37001:2016 засновано на трьох компонентах:

  • Відповідність вимогам ISO 37001:2016.
  • Ефективність прийнятих антикорупційних заходів.
  • Постійне вдосконалення антикорупційної політики після отримання сертифіката.

Переваги сертифікації ISO 37001:2016 численні: підвищення заходів пильності, демонстрація та інформування про лідерство в боротьбі з корупцією, як наслідок, залучення клієнтів, виявлення недобросовісних практик і виконання коригувальних дій.