Розробка системи ISO 14001

ISO 14001 - це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи екологічного менеджменту (СЕМ), впровадження якої допомагає організаціям поліпшити свої екологічні показники за рахунок більш ефективного використання ресурсів і скорочення витрат, а також дозволяє отримати конкурентної переваги і довіру партнерів, споживачів і контролюючий органів.

Стандарт ISO 14001 надає організаціям знання, інструменти та методи для досягнення успіху в управлінні екологічними ризиками. Ці інструменти можна узгодити з пріоритетами організації, стратегією і процесом прийняття рішень, інтегруючи екологічне управління в загальну систему менеджменту, тим самим досягаючи екологічних і економічних цілей. Але і впровадження ISO 14001 як самостійної системи дозволити відчути ряд переваг.

Етапи розробки системи ISO 14001

01

Діагностика підприємства

Аудит з метою ознайомлення зі специфікою діяльності підприємства і його впливом на навколишнє середовище

02

Визначення процесів

Визначення сфери застосування системи єкологіческого управління, процесів необходимих ​​для її підтримки і екологічних аспектів

03

Розробка документів

Розробка екологічної політики, цілей системи і документації відповідно до вимог ISO 14001

04

Реалізація СМ

Навчання персоналу вимоги стандарту і внутрішньої документації системи, підготовка внутрішніх аудиторів

05

Усунення невідповідностей

проведення внутрішнього аудиту, розробка кректірующіх дій, аналізування системи екологічного менеджменту

06

Сертифікація

Вибір органу з сертифікації, проходження аудиту третьої сторони, отримання сертифікату соответсвия

Де впроваджуються системи ISO 14001?

Стандарт ISO 14001 застосуємо для компаній різних галузей, масштабів і форм власності. Впроваджуючи систему екологічного менеджменту, організація повинна розглянути всі екологічні питання, які стосуються її діяльності, такі як: забруднення повітря, проблеми з водою і стоками, управління відходами, забруднення грунту, пом'якшення впливу на зміну клімату, а також ефективне використання ресурсів

харчова промисловість

важка промисловість

хімічна продукція

деревообробні заводи

виробництво газу і води

виробництво електроенергії

АЗС, СТО, транспортування та ін.

Переваги працюючої системи ISO 14001

Імідж

Конкурентні переваги на ринку за рахунок демонстрування відповідального підходу до збереження навколишнього середовища

Відповідальність

Скорочення впливу на навколишнє середовище завдяки

Зниження затрат

Удосконалення процесів з урахуванням екологічних аспектів, раціональне використання ресурсів, зменшення відходів

Дотримання норм

Впевненість в дотриманні законодавчих вимог та норм, зменшення ризику виникнення екологічних інцидентів і витрат на ліквідацію їх наслідків

Аудити ISO 14001

Аудити першою боку

Діагностичний аудит: проводиться з метою визначення відповідності системи управління підприємства вимогам стандарту ISO 14001 та планування робіт по впровадженню системи екологічного менеджменту.

Внутрішній аудит: самоаудіт організації, проводитися після впровадження і далі зі встановленою періодичністю для того, щоб отримати об'єктивні докази належного функціонування системи.

Аудит, проведений фахівцями Атестор допоможе не тільки виявити слабкі місця в роботі системи, а й визначити оріентири на шляху до вдосконалення.

Аудит другою стороною - проводяться зацікавленими сторонами (потенційними покумателямі, партнерами, власниками або іншими особами за їх замовленням) з метою підтвердити виконання належної практики у сфері екологічного менеджменту, розуміння можливості подальшої співпраці та пошуку шляхів для поліпшень.

Навчання ISO 14001

Навчання персоналу є одним з етапів впровадження системи екологічного менеджменту. Персоналу, залученому в функціонування системи важливо розібратися у вимогах стандарту ISO 14001 і вимогах законодавства, а група внутрішніх аудиторів повинна пройти додаткове навчання принципам проведення аудиту.

За підсумками навчання компанія Атестор видає учасникам сертифікати, які є документальним підтвердженням проходження навчального курсу.

Во время тренинга участники изучают требования стандарта и получают рекомендации по их реализации на практике. Благодаря тщательно спланированной программе участники получают не только теоретические знания, но и приобретают практические навыки. Проводя тренинг, лекторы Атестор делятся профессиональным опытом и дают рекомендации с учетом специфики деятельности предприятия.

Сертифікація системи ISO 14001

Реалізувавши вимоги стандарту ISO 14001 у співпраці з консультантами Атестор, компанія відчує переваги вже від самого впровадження системи екологічного менеджменту.

Сертифікація при цьому не є обов'язковою умовою. Однак підтвердження незалежним органом відповідності вимогам стандарту - це кращий спосіб повідомити покупцям, клієнтам, постачальникам та іншим зацікавленим сторонам про те, що стандарт запроваджено належним чином.

Отримати сертифікат можна пройшовши всі етапи, процесу сертифікації:

  • впровадження системи екологічного менеджменту;
  • подача заявки до уповноваженого органу з сертифікації;
  • попередня оцінка підприємства (виїзд аудитора);
  • складання звіту про аудит і прийняття рішення про видачу сертифіката;
  • оформлення сертифіката та внесення організації до реєстру (після усунення зауважень).