Сертифікація та акредитація

Міжнародна система підтвердження відповідності передбачає двоступеневу структуру для забезпечення визнання результатів оцінки, а саме: спочатку акредитуються органи з сертифікації систем управління (продукції, послуг), а потім акредитовані органи сертифікації оцінюють об'єкти сертифікації і видають сертифікати, як результат оцінки третьою стороною, які визнаються в усьому світі. Тому ряд міжнародних стандартів ISO передбачають акредитацію (серія 17000), а ряд - сертифікацію, як підтвердження відповідності систем управління (продукції, послуг) в організації (підприємстві) вимогам певного стандарту. Призначення стандарту завжди вказується в преамбулі стандарту.

Також технічними комітетами міжнародної організації зі стандартизації ISO розроблені стандарти, підтвердження відповідності яким не здійснюється ні шляхом акредитації, ні шляхом сертифікації (наприклад, стандарти пов'язані з оцінкою ризиків, оцінкою невизначеності результатів вимірювань, визначенням міжкалібрувальних інтервалів), але які пов'язані з цими процедурами. Ці стандарти теж використовуються органами з оцінки відповідності під час акредитації або організаціями (підприємствами), які сертифікують системи управління (продукцію, послуги).

Акредитація - це підтвердження компетенції органів з оцінки відповідності (ООВ: випробувальні та калібрувальні лабораторії, органи з сертифікації систем управління, органи з сертифікації продукції та послуг, органи з сертифікації персоналу, органи контролю (інспектування). Право на проведення акредитації національним органам надають IAF (Міжнародний форум з акредитації) за стандартами для органів з сертифікації та ILAC (Міжнародна кооперація з акредитації) за стандартами для лабораторій і органів інспектування. В Україні національним органом з акредитації, який підписав договори з IAF і ILAC і уповноважений урядом України акредитувати ООВ є НААУ (Національне агентство з акредитації України). IAF і ILAC завжди укладають договір тільки з одним національним органом з акредитації в кожній країні. ООВ не може подати заявку на акредитацію до іншої країни, якщо національний орган у його країні підписав договір в міжнародній системі акредитації. Атестат акредитації видається на термін до 5 років з щорічними наглядовими аудитами з боку національного органу з акредитації.

Сертифікація - це підтвердження відповідності третьою стороною, як правило, компетентним акредитованим органом оцінки відповідності (ООВ). Органи з сертифікації бувають національні (акредитовані НААУ або іншими національними органами з акредитації) та міжнародні (наприклад, UKAS), які крім акредитації мають нотифікацію (уповноваження) працювати в інших країнах, але в будь-якому випадку сертифікати акредитованих в міжнародній системі ООС визнаються в усьому світі). Кількість сертифікаційних органів в країні не регламентується. Сертифікат видається на термін 3 роки з необхідністю щороку проходити наглядові аудити органу з оцінки відповідності.

Замовники Атестор, завжди гарантовано супроводжуються під час акредитації та сертифікації. Політика компанії ґрунтується на безоплатному усуненні зауважень після експертизи документів і після аудитів на місці органів з оцінки відповідності під час акредитації та організацій (підприємств) під час сертифікації.