Акредитація систем управління

Компанія «Атестор» пропонує послуги акредитації «під ключ» систем менеджменту для лабораторій та органів з оцінки відповідності (ОС) за стандартами: ISO 17025, ISO 15189, ISO 10012, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17065.

Експертний супровід від «Атестор» можливий на окремих етапах впровадження та підготовки систем менеджменту до акредитації в НААУ або у комплексі:

  • Оцінка вихідних даних: аудит діючої системи менеджменту лабораторії або ОС, аналіз документації та виявлення невідповідностей вимогам обраного для впровадження стандарту.
  • Розробка заходів для усунення виявлених невідповідностей, допомога у їх реалізації та приведення системи менеджменту у відповідність до вимог стандарту.
  • Навчання персоналу за обраним стандартом. Кваліфікація персоналу – обов'язкова умова для акредитації.
  • Аудит контроль-готовності системи: оцінка коректності впровадження та ефективності вжитих заходів з усунення виявлених невідповідностей.
  • Підготовка документації для подання пакета заявки на акредитацію до НААУ.
  • Допомога з усуненням невідповідностей у разі зауважень від комісії НААУ після акредитаційного аудиту.
  • Консультації та допомога з підтримкою впровадженої системи менеджменту для успішного проходження щорічних наглядових аудитів та підтвердження виконання вимог стандарту для акредитації на новий термін після закінчення терміну дії Атестату акредитації.