Управління лабораторією

Світова тенденція демонструє зростання актуальності акредитації лабораторій. Знак акредитації на випробувальному протоколі забезпечує світове визнання та високий рівень довіри до результатів діяльності.

Логотип НААУ – це гарантія якості послуг та відсутність витрат у постачальників на проведення аудитів. Компанія «Атестор» пропонує навчання в напрямку «управління лабораторією», що дозволяє систематизувати роботу випробувальних лабораторій, калібрувальних і діагностичних закладів охорони здоров'я, метрологічних служб підприємств.

На думку фахівців компанії «Атестор», найбільш значущою перевагою лабораторії є робота за регламентом міжнародного стандарту, що сприяє безперервному вдосконаленню. Наглядові аудити НААУ і вимоги стандарту щодо проведення (участі) міжлабораторних порівнянь мотивує лабораторії до постійного вдосконалення. Також, обидва вищеописані заходи стимулюють керівництво випробувальних центрів підвищувати кваліфікацію персоналу, організовуючи регулярне навчання, підвищення кваліфікації, семінари, тренінги.

Навчання «управлінню лабораторією» від компанії «Атестор» сприяє ефективному впровадженню систем менеджменту, зрощуючи в українських випробувальних центрах культуру управління, що спирається на використанні визнаних у всьому світі стандартів.

Програми навчання

Ризик-менеджмент як основа системи менеджменту якості лабораторії. Методи ризик-менеджмент

Тривалість - 1 день. Корисно для підприємств будь-яких напрямів, що мають або хочуть сформувати лабораторію, а також директорів з якості, начальників лабораторій, заступників начальника лабораторій, технологів, менеджерів систем якості.

Верифікація методів дослідження

Проведення верифікації кількісних і якісних методик у медичній лабораторії

Управління процесами у випробувальних лабораторіях (для керівників та відповідальних)

Підготовка документів з метою акредитації випробувальної лабораторії органами акредитації

Підготовки менеджерів з забезпечення якості лабораторії ДСТУ ISO/IEC 17025:2019

Оцінювання невизначеності вимірювань при розробці та атестації методик виконання вимірювань (МВВ)

Внутрішні аудити

Організація і проведення внутрішніх аудитів медичних лабораторій

Менеджмент якості в медицині. Система управління якістю в біомедичних лабораторіях

Наші лектори по Управлінню лабораторією