Оцінка відповідності

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики України в сфері технічного регулювання, формує перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію належного виконання органами з оцінки відповідності спеціальних вимог до таких органів.

Організації, які мають намір надавати послуги з сертифікації продукції, послуг, систем менеджменту, повинні пройти процедуру акредитації. Для цього система менеджменту організації повинна відповідати вимогам стандартів, що регламентують діяльність таких органів.

Для ефективного впровадження таких систем менеджменту необхідно навчання персоналу органів з оцінки відповідності, регулярна перевірка і підвищення кваліфікації.

Акредитація органів з оцінки відповідності – це посвідчення національним органом України з акредитації (НААУ) того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, або вимогам міжнародних або європейських стандартів, та в разі необхідності – будь-яким додатковим вимогам акредитації у відповідних сферах для реалізації певної діяльності з оцінки відповідності.

Компанія «Атестор» пропонує навчання персоналу органів з оцінки відповідності, що забезпечує підтримку рівня кваліфікації співробітників, та в цілому функціонування систем менеджменту організацій, завжди у відповідному вимогам стандартів і регламентів стані. Також регулярне навчання і контроль кваліфікації персоналу дозволяє своєчасно реалізувати будь-які нововведення регламентів, уникнути в майбутньому підвищення витрат, пов'язаних з невідповідностями діяльності встановленим вимогам, спростити процедури підтвердження акредитації на наступний період.

Наші лектори по Оцінці відповідності