Програмне забезпечення

В умовах жорсткої конкурентної боротьби за ринки збуту, споживач потребує безпечної і якісної продукції, яка підтверджувалася б об'єктивними доказами безпеки і якості (протоколи випробувань, сертифікати відповідності тощо), наданими акредитованими на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 17025:2017, незалежними і/або виробничими лабораторіями.

Серед вимог міжнародного стандарту ISO 17025:2017 найбільшу складність викликають вимоги по:

  • визначенню початкових, оптимізованих міжкалібровочних інтервалів 6.4.13 е)
  • проведення валідації методів випробування п.7.2.2;
  • проведення оцінки невизначеності вимірювань п.7.6.3;
  • проведення внутрішніх лабораторних порівнянь п. 7.7.1 j). Ухвалення участі в міжлабораторних порівняльних випробуваннях 7.7.2 b)
  • проведення реєстрації в протоколі випробування невизначеності вимірювань впливають на відповідність встановленим кордонам специфікації п.7.8.3.