Діагностичний аудит

Діагностичний аудит проводитися фахівцями компанії Атестор перед початком впровадження обраного замовником стандарту (-ів) з метою визначення повноцінності наявної системи менеджменту встановленим критеріям стандарту.

Необхідність діагностичного аудиту обумовлена ​​тим, що вона допомагає уникнути хаосу на початковому етапі і оптимізує час, витрачений замовником на пошук необхідної інформації, законодавчої бази в декларованій сфері, вхідних даних для планування та бюджетування розробки системи менеджменту, розставляння пріоритетів важливості кожного наступного етапу, формування повного розуміння обсягу майбутніх дій і зайнятості персоналу, який братиме участь у впровадженні стандарту (-ів).

За результатами діагностичного аудиту формується індивідуальний і конфіденційний звіт, в якому чітко зазначаються відповіді на питання замовника, рекомендації щодо напрямків розвитку процесів і усунення зауважень, якщо такі були виявлені, виходячи з отриманих даних в ході аудиту, в тому числі дії, які необхідно зробити для повноцінної розробки та подальшого впровадження системи менеджменту заявленої сфери.

Як проводиться діагностичний аудит?

Аудит може проводитися як з виїздом фахівців, так і дистанційно, шляхом вивчення документів та огляду потужностей онлайн.

01

Анкета

Дані для підбору фахівця і складання індивідуальної комерційної пропозиції

02

Договір

Індивідуальний графік надання послуги з чітко сформованою програмою

03

Виконання

Покрокове вивчення процесів і документів підприємства, згідно програми проведення аудиту

04

Узгодження

Надання на узгодження проекту звіту про проведений діагностичний аудит

05

Звіт

Надання підписаного звіту з печаткою про проведений діагностичний аудит

Результати діагностичного аудиту

За результатами діагностичного аудиту Ви отримуєте звіт з чіткими рекомендаціями подальших дій для повноцінної розробки та подальшого впровадження системи менеджменту заявленої сфери. Серед переваг діагностичного аудиту можна виділити:

Економію часу

Оптимізація часу замовника на пошук необхідної інформації

Отримання рекомендацій

Чіткий порядок дій для розробки і впровадження

Визначення пріоритетів

Розуміння обсягу і ступеня важливості процесів системи менеджменту

Розуміння ресурсів

Розуміння необхідних ресурсів для системи менеджменту