Послуги для лабораторій

Лабораторії повинні постійно працювати над забезпеченням високого рівня організації проведення випробувань, а також над отриманням об'єктивних та достовірних результатів. Лабораторіям, які прагнуть розширення кола споживачів послуг, партнерів чи замовників, до визнання на внутрішньому та міжнародному ринках, необхідно отримати сертифікат акредитації. Фахівці «Атестор» допоможуть підготувати необхідний пакет документів для акредитації випробувальної лабораторії, організувати навчання персоналу, завдяки якому кожен співробітник лабораторії буде розуміти свої обов'язки та відповідальність під час роботи з системою якості.

Також компанія «Атестор» пропонує послуги, спрямовані на забезпечення достовірності результатів вимірювань або випробувань, які виконує лабораторія та на підтримання системи менеджменту якості в цілому:

  • розробка, валідація та верифікація методик вимірювань;
  • оцінка невизначеності;
  • оптимізація метрологічного забезпечення;
  • внутрішньолабораторний контроль;
  • міжлабораторні порівняльні випробування (звірення);
  • аудити лабораторій: внутрішній, діагностичний, аудит контроль-готовності та ін.