Розробка системи ISO 17020

ISO/IEC 17020 – це міжнародний стандарт, який створений для систематизації експертних організацій (органів з інспектування) з метою зміцнення довіри до них з боку замовників, який окреслює основні вимоги до їх діяльності.

Даний стандарт - досить складний комплексний документ, що включає вимоги до значного за обсягами переліку критеріїв та складових діяльності органів з оцінки відповідності. Такі органи отримують визнання після проходження процедури акредитації за стандартом  ISO/IEC 17020.

Відповідно до стандарту ISO/IEC 17020 про незалежність органів з інспектування, вони поділяються на три типи:

  • A (здійснює інспектування, як третя сторона);
  • B (здійснює інспектування як перша чи друга сторона, і обов’язково є окремою частиною організації);
  • C (здійснює інспектування як перша чи друга сторона, і не обов’язково є окремою частиною організації).

Консультанти Атестор на першому ж етапі впровадження системи менеджменту допоможуть визначити тип організації та нададуть рекомендації щодо формування проекту сфери акредитації.

В Україні прийнята версія стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 «Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування».

Слід відзначити, що акредитація органу інспектування по ISO/IEC 17020, є необхідною відповідно до законодавчих вимог, для здійснення інспекційної чи експертної діяльності у визначених Законом сферах. 

Спеціалісти Атестор комплексно підготують до акредитації органів з інспектування  будь якої  сфери діяльності, проведуть навчання персоналу  та нададуть інформаційну підтримку під час проходження акредитації.  

Етапи впровадження системи ISO/IEC 17020

Досвід консультаційних послуг у сфері впровадження систем менеджменту якості, фахівці Атестор, допоможуть створити ефективну систему за стандартом ISO/IEC 17020 підхопивши роботу на будь якому з виділених нами етапів

01

Діагностичний аудит

Виявлення невідповідностей, встановлення ступеня готовності, визначення типу та сфери акредитації

02

Розробка документації

Пошук оптимальних шляхів усунення виявлених невідповідносте, Написання настанови та процедур

03

Навчання персоналу

Підвищення кваліфікації до рівня вимог стандарту, сертифікати учасникам тренінг семінару

04

Впровадження системи

Впровадження індивідуально розробленої документації в діяльність органу з інспектування

05

Внутрішній аудит

Разом з групою якості, застосовуються механізми аудиту (аналіз фактичного стану системи)

06

Акредитація

Подача заявки до НААУ. Продження акредитації та отримання атестату акредитації

Переваги акредитації за стандартом ISO 17020

Міжнародне визнання

Міжнародне визнання результатів діяльності органу з інспектування, (висновків, заключень)

Компетенція та довіра

Атестат про акредитацію є підтвердженням незалежної, неупередженої та достовірної експертизи

Законність експертизи

Висновки та експертизи акредитованого органу з інспектування приймаються в державних інстанціях

Систематизована робота

Щорічні наглядові аудити з боку НААУ мотивують постійно вдосконалювати та спрощувати систему

Навчання та акредитація ISO 17020

Навчання ISO 17020

Для ефективного функціонування будь якої системи менеджменту необхідний підготовлений та кваліфікований персонал.

Вимоги стандарту ISO/IEC 17020 не є виключенням, і зобов’язує орган з інспектування  визначити та задокументувати вимоги до компетентності всього залученого дo інспекційної діяльності персоналу.

Впроваджуючи систему, яка відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 17020, в комплекс послуг від Атестор  входять два навчальні тренінги для персоналу органу інспектування з метою підвищення його кваліфікації: 

  • Основи стандарту 
  • Внутрішні аудит 

Враховуючи те, що навчання проводять експерти з багаторічним досвідом саме впровадженні систем для органів з інспектування, матеріал лекцій викладається на практичних прикладах з галузі інспекційного органу.  

Так, за результатами практичного тренінг семінару  проводиться оцінка отриманих знань та видаються належним чином оформлені сертифікати, які долучаються до складеного нашими експертами пакету документів задля подальшого проходження Акредитації.

Розроблена нами презентація та програма  навчального курсу з вимог стандарту ІSO 17020 враховує  всі вимоги НААУ та рекомендації асоціації GAFTA (GPD).

Отримані знання та сертифікати за навчальним курсом  ISO/IEC 17020 від Атестор дозволяє персоналу з легкість здолати тернистий шлях акредитації як в НААУ так в іноземному органі з акредитації.

Акредитація згідно ISO/IEC 17020

Експертні організації (органи з інспектування) з метою підтвердження своєї компетентності нормам міжнародного стандарту у сфері інспектування (експертиз) зобов’язані бути акредитованими в національному органі з акредитації, в Україні це - Національне агентство з акредитації України (НААУ).

Для цього потрібно пройти акредитаційний аудит, який проводиться НААУ та у разі його успішного проходження отримати Атестат про акредитацію, який є дійсний протягом п’яти років з дати первинної акредитації.

Звернувшись до Атестор, експертна організація (орган з інспектування) отримує комплекс послуг спрямованих на підготовку до акредитації та супровід під час акредитації в НААУ. 

Наші експерти допоможуть підготуватися як до первинної акредитації, так і до нагляду (моніторингу) НААУ в тому числі:

- проведення діагностичного чи то предакредитаційного аудиту ;

- виявити та усунути невідповідності впровадженої системи та, за необхідності, розробити та впровадити її з нуля.

- визначити  рівень  компетентністі персоналу, за необхідності підготувати його.

Як проходить акредитація за стандартом ISO/IEC 17020, ви зможете дізнатися у експертів Атестор зателефонувавши до нас.