Розробка системи ISO 9001

Впровадження на підприємстві системи управління якістю - одна з важливих складових успіху компанії в конкурентній боротьбі на ринку. У сучасних реаліях це перестало бути перевагою, і давно стало необхідністю. Стандарт ISO 9001 встановлює підхід до управління організацією з точки зору забезпечення якості її діяльності передбачає процесний підхід і ризик-орієнтоване мислення і постійне поліпшення.

Впровадивши в роботу Вашого підприємства Систему менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001, консультанти «Attestor» гарантують Вам отримання вдосконаленої форми управління якістю на підприємстві, яка за допомогою систематизації і прогнозування дасть можливість впевнено керувати організацією і реалізувати можливості для поліпшення.

Етапи розробки системи ISO 9001

01

Діагностичний аудит

Аудит підприємства для оцінки відповідності вимогам стандарту ISO 9001 і визначення обсягу та вартості послуг

02

Навчання персоналу

Навчання персоналу вимогам стандарту ISO 9001 і роботі з системою менеджменту якості

03

Розробка документації СМЯ

Консультування зі складання необхідних документів системи менеджменту

04

Впровадження системи

Впровадження вимог і порядків, описаних документації СМЯ, апробація системи

05

Усталена практика

Функціонування системи протягом часу, достатнього для демонстрування належної практики і ефективності

06

Внутрішній аудит

Внутрішня об'єктивна оцінка ступеня відповідності системи вимогам ISO 9001

07

Сертифікація

Аудит системи незалежним сертифікаційним органом з метою отримання сертифікату

Где внедряются системы ISO 9001?

Стандарт ISO 9001 може бути застосований на підприємствах будь-якої галузі (сфера послуг або виробництва). Реалізація його вимог вимагає витрат часу, проте не передбачає значних капіталовкладень і ввденія нових посад, тому впровадити і відчути його переваги зможуть як великі, так і малі підприємства.

Державні організації

Виробничі підприємства

Підприємства сфери обслуговування

Будівельні підприємства

Підприємства соціальної сфери

Транспортні підприємства

Сільськогосподарські підприємства

Торговельні підприємства

Малі, середні, великі підприємства

Переваги працюючої системи ISO 9001

Задоволеність клієнта

Більш чітким розумінням потреб клієнтів і точне їх задоволення завдяки процесного підходу до управління якістю

Збільшення прибутку

За рахунок оптимізації процесів, підвищення продуктивності, зниження кількості браку і впевненості в якості продукту

Економія коштів

Шляхом усунення помилок при виробництві або наданні послуг, за рахунок раціонального використання тимчасових і матеріальних ресурсів

Акцент на якості

Впровадження СМЯ дозволяє підвищити загальну культуру виробництва і надання послуг, а також розуміння персоналом важливості якості

Аудити ISO 9001

Аудити першою боку

Діагностичний аудит - перевірка відповідності системи управління вимогам стандарту ISO 9001. Такий аудит проводиться з ініціативи замовника і дозволяє оцінити стан впровадження системи менеджменту, готовність до сертифікації, допомагає виявити слабкі місця в функціонуванні системи.

Внутрішні аудити - це одна з вимог стандарту ISO 9001. Такі аудити проводяться компетентними співробітниками компанії з встановленою періодичністю і являють собою самоперевірку, в ході якої можна не тільки виявити невідповідності в роботі системи, а й розглянути шляхи для вдосконалення процесів.

Аудити третьої сторони

Сертифікаційні аудити - це незалежні аудити, що проводяться сертифікаційними органами з метою отримання підтвердження відповідності системи менеджменту якості вимогам ISO 9001. При позитивного проходження аудиту компанія отримує сертифікат, який можна використовувати для демонстрації свого відповідального підходу до якості. Наявність сертифіката є вагомим рекламним засобом, дозволяє:

  • залучити нових клієнтів;
  • підвищити репутацію;
  • відкрити для компанії нові можливості (наприклад, участь в державних і міжнародних тендерах)

Навчання ISO 9001

В рамках комплексного підходу консультанти «Атестор» розпочинають впровадження СУЯ з навчання персоналу: знайомство з вимогами стандарту ISO 9001, розуміння його суті і призначення, а також завершують проведенням тренінгу щодо внутрішніх аудитів і оцінки ризиків, пов'язаних з ними.

Крім того, весь процес розробки і впровадження системи відбувається шляхом співпраці персоналу підприємства з консультантом, а значить безперервного переймання його професійного досвіду і знань.

У програмах, розроблених фахівцями «Атетор», збалансовані теоретична частина - вивчення вимог стандарту, і практична, яка передбачає отримання нових навичок завдяки навчанню через досвід.

Завдяки участі в тренінгах персонал компанії отримує розуміння того, як реалізувати вимоги стандарту, які дії робити для відповідності кожному пункту, як підтримувати функціонування системи управління, як проводити внутрішні аудити і формувати звітність.

Сертифікація системи ISO 9001

Сертифікація системи якості на відповідність стандарту ISO 9001 здійснюється незалежно від сфери діяльності та обсягів підприємства.

Система управління, яка отримала статус «сертифікованої» дає керівництву компанії впевненість і є запорукою довіри для партнерів і споживачів.

В ході сертифікаційного аудиту оцінюється відповідність системи підприємства всім вимогам стандарту ISO 9001: перевіряється управління процесами, документування діяльності, простежуваність, планування і аналіз діяльності та ін.

Сертифікація системи якості на відповідність стандарту ISO 9001 є добровільною і проводиться незалежними сертифікаційними органами.

Процес сертифікації проходить в кілька етапів:

  • аудит документації;
  • аудит підприємства на місці;
  • обробка зауважень, виявлених під час аудиту;
  • видача сертифіката;
  • проходження наглядових аудитів.

Консультанти Атестор відповідально підходять до виконання зобов'язань перед замовником і в якості гарантії надають компанії супровід до моменту отримання сертифіката.