Розробка системи HACCP

Згідно ЗУ «Про основні засади і вимоги до безпеки харчової продукції», ЗУ «Про безпеку та гігієну кормів» та Наказу Мінагрополітики №590 від 01.10.2012 р всі підприємства харчового та кормового ланцюга повинні впровадити і дотримуватися принципів НАССР (Аналіз ризиків і критичних точок контролю) при виробництві продукції. Впровадження принципів НАССР на сьогоднішній день є обов'язковим для всіх підприємств, діяльність яких пов'язана з оперуванням продуктами харчування, кормами і їхніми інгредієнтами.

Впровадження системи управління безпечністю харчової або кормової продукції допоможе замовнику не тільки дотримуватися вимог законодавства, а й зарекомендувати себе на ринку як відповідального оператора. Таким способом організація демонструє своє дотримання правил та інструкцій з обробки, зберігання, приготування або виробництва харчових продуктів чи кормів, а також гігієнічних і санітарних норм.

Етапи розробки принципів HACCP

01

Діагностичний аудит

Вивчення плану підприємства аудитором-консультантом, закріпленим за договором

02

Документація

Розробка повного пакету документів, необхідних для функціонування системи

03

Навчання

Навчання персоналу компанії за контролем і управлінням системою

04

Внутрішній аудит

Визначення невідповідностей і пошук шляхів поліпшення системи

05

Запуск системи

Повноцінне впровадження принципів HACCP відповідно до законодавства України

Де впроваджуються принципи HACCP?

Принципи HACCP є обов'язковими для впровадження в будь-якій організації, яка бере участь в будь-якому етапі циклу харчового ланцюга продукту: вирощування, обробка, переробка, транспортування, зберігання, реалізація, приготування.

Ферми тварин і рослин

Виробництво харчових продуктів

Переробка сировини

Роздрібні і оптові продажі

Обробка сировини та інгредієнтів

Транспортування і зберігання продуктів

Виробництво сировини та інгредієнтів

Ресторани, кафе, пекарні та ін.

Переваги працюючих принципів HACCP

Збільшення продажів

Працюючі принципи HACCP дозволяють розширити коло ділових партнерів і клієнтів, підвищити рівень довіри до бренду та інвестиційну привабливість

Контроль процесів

Дозволяє оперативно реагувати на зміни системи, вчасно визначати і контролювати важливі процеси, покращувати безпечність харчових продуктів або кормів

Законодавчі вимоги

Впроваджені і підтримувані персоналом принципи HACCP гарантують дотримання вимог законодавства України в частині безпеки харчової продукції

Мінімізація ризиків

Зменшує ризик отримання штрафних санкцій та судових позовів, пов'язаних з безпекою продукту. Виявляє шляхи передачі можливих небезпечних факторів.

Аудити принципів HACCP

Аудити першої сторони

Діагностичний аудит проводиться відповідно до замовлення компанії з метою встановлення відповідності системи менеджменту принципам HACCP, на старті її ведення, в тому числі необхідні цілі і аспекти в інтересах оголошеної сфери, наприклад, виробничих потужностей, логістики, збереження, розподілу продукту. Детальніше

Внутрішній аудит - проводиться самою компанією або в її інтересах через деякий час після стадії запуску системи з метою отримати неупереджені підтвердження того, то що концепція менеджменту, відповідно до принципів HACCP, здійснює свою діяльність належним способом, в інтересах оголошеної сфери ,. Детальніше

Аудити другої сторони

Аудит постачальника проводиться командою замовника або в його інтересах з метою встановлення відповідності системи менеджменту постачальника конкретним критеріям, в тому числі схожим практикам принципів HACCP в оголошеної сфері, наприклад, виготовлення, збереження, розподілу сировини, упаковки, інгредієнтів.

Аудит другою стороною - проводяться сторонами, причетними до роботи компанії замовника, наприклад, покупцями або іншими особами в особистих інтересах з метою упевнитися в наявности виконання відповідної практики по системі менеджменту впроваджених принципів HACCP в компанії і осмислення потенціалу подальшого партнерства.

Навчання принципам HACCP

Навчання проходить по індивідуально підготовленій програмі, яка складена в форматі кейсів і тренінгових завдань. Така структура програми на практиці допомагає краще засвоїти даний напрямок і закріпити отримання знання.

Процес навчання передбачає постійний зворотний зв'язок, який в свою чергу створює позитивну і живу атмосферу під час семінару.

Після навчання учасники отримають сертифікати.

Навчання дозволить:

  • вибудувати план майбутніх робіт по організації ідентифікації, аналізу та документування системи менеджменту харчової або кормової безпеки;
  • розуміти застосовність методів, інструментів для ідентифікації, обробки і управління ризиками і можливостями підприємства в рамках харчової або кормової системи менеджменту.

Сертифікація принципів HACCP

Принципи HACCP не призначені для сертифікації.

Вони спрямовані на належну практику в харчовому або кормовому секторі з дотриманням програм попередніх умов, які обираються для зменшення ризику передачі небезпечних факторів, таких, як план НАССР.

Замовник може отримати іміджевий сертифікат за підсумками впровадження системи, який можна розмістити на своїх інформаційних ресурсах. Принципи НАССР - це основа для розробки і сертифікації ISO 22000, а також інших стандартів і схем у сфері харчової та кормової безпеки.