Менеджмент якості

Навчання з менеджменту якості необхідне для співробітників різних категорій:

  • керівництва і ТОП-менеджменту;
  • внутрішніх аудиторів;
  • робочої групи впровадження, що складається з фахівців підприємства;
  • співробітників підрозділів.

Навчання з менеджменту якості для персоналу будь-якої компанії – це один з ключових етапів розробки та впровадження системи менеджменту якості. Таке навчання дуже важливе, оскільки здійснювати подальшу діяльність компанії та підтримувати належний стан системи менеджменту будуть саме її співробітники, а не залучені для її розробки і впровадження фахівці (експерти, консультанти). Тому наша компанія «Атестор» приділяє значну увагу розробці програм, за якими проводиться навчання персоналу при впровадженні різних систем менеджменту, або ж підвищення кваліфікації співробітників.

Ми пропонуємо навчання з менеджменту якості в різних форматах, серед яких Ви зможете обрати зручний для Вас: онлайн або офлайн, з виїздом на Ваше підприємство. Послуги навчання та підвищення кваліфікації персоналу надаються по всій території України нашими кваліфікованими експертами, що практикують розробку та впровадження систем менеджменту якості, та мають досвід роботи на різних підприємствах або в установах.

Заплановані програми навчання

Вимоги стандарту ISO 37001 щодо впровадження системи протидії корупції. Аудити за ISO 19011

Вимоги ISO/IEC 17020 до роботи різних типів органів з інспектування. Основи аудитів згідно ISO 19011

Вимоги стандарту ISO 9001. Внутрішні аудити ISO 19011

Тривалість - 2 дні. Корисно для підприємств будь-яких напрямів, що мають або хочуть сформувати систему менеджменту якості, а також директорів з якості, начальників виробництв, технологів, менеджерів систем якості, фахівців із стандартизації, сертифікації та якості, внутрішніх аудиторів.

Практичні аспекти розробки і впровадження ISO 9001

Тривалість - 1 день. Корисно для підприємств будь-яких напрямів, що мають або хочуть сформувати систему менеджменту якості, а також директорів з якості, начальників виробництв, технологів, менеджерів систем якості, фахівців із стандартизації, сертифікації та якості.

Підготовки менеджерів систем якості та внутрішніх аудиторів за ISO 9001 та ISO 19011:2018

Підготовки менеджерів систем управління безпечністю харчових продуктів та внутрішніх аудиторів

Підготовки менеджерів системи управління інформаційною безпекою та внутрішніх аудиторів за ISO 27001

Підготовка аудиторів за ISO 27001 та ISO 19011

Вимоги стандарту ISO/IEC 17065 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції

Наші лектори по Менеджменту якості