Навчання ISO 19011

Навчання ISO 19011 від компанії «Атестор» орієнтоване на отримання слухачами курсів та тренінгів знань та практичних навичок щодо:

  • аналізу та складання звітності про ефективність функціонування впровадженої системи менеджменту якості;
  • концепцій процесно-орієнтованих систем управління якістю;
  • завдань внутрішніх аудитів щодо забезпечення функціонування та вдосконалення систем управління якістю;
  • завдань і ролі внутрішніх аудиторів в процесі планування та проведення аудитів, складання звітності, планування та моніторингу заходів та дій за результатами аудитів.

Навчання ISO 19011 проводиться з метою підготовки чи підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів, оптимізації та вдосконалення систем підготовки внутрішніх аудитів та аналізу отриманих даних.

Наша компанія реалізує навчання ISO 19011 на основі багатого практичного досвіду з розробки, впровадження та вдосконалення систем менеджменту якості. В арсеналі наших фахівців також багатий досвід роботи безпосередньо на підприємствах різних галузей діяльність. Завдяки цьому тренінги, семінари та курси від «Атестор» завжди мають значну практичну складову, окрім теоретичної бази.

Програми навчання

Тривалість - 2 дні. Корисно для підприємств будь-яких напрямів, що мають або хочуть сформувати систему менеджменту якості, а також директорів з якості, начальників виробництв, технологів, менеджерів систем якості, фахівців із стандартизації, сертифікації та якості, внутрішніх аудиторів.

Підготовки менеджерів систем якості та внутрішніх аудиторів за ISO 9001 та ISO 19011:2018

Підготовки менеджерів систем управління безпечністю харчових продуктів та внутрішніх аудиторів

Підготовки менеджерів системи управління інформаційною безпекою та внутрішніх аудиторів за ISO 27001

Наші лектори по Менеджменту якості