Навчання ISO 17025

Навчання ISO 17025 проводиться відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та необхідне для розуміння і демонстрації рівня компетентності персоналу лабораторії та можливості отримувати технічно обґрунтовані результати.

Незважаючи на складність положень стандарту, фахівці компанії «Атестор» проводять навчання ISO 17025 на простих і доступних прикладах. У стандарті вказуються вимоги, але не описується, як цього досягти. Проводячи навчання ISO 17025, лектор-експерт компанії «Атестор» по черзі розкриває кожен пункт стандарту для слухачів та демонструє на прикладах, як задокументувати технічну компетентність Вашої лабораторії.

Запропоноване навчання ISO 17025 розглядає всі шляхи вирішення основних проблем і труднощів, з якими може зустрітися лабораторія як на етапі впровадження, так і в рамках діючої системи управління якістю.

Програми навчання

Ризик-менеджмент як основа системи менеджменту якості лабораторії. Методи ризик-менеджмент

Тривалість - 1 день. Корисно для підприємств будь-яких напрямів, що мають або хочуть сформувати лабораторію, а також директорів з якості, начальників лабораторій, заступників начальника лабораторій, технологів, менеджерів систем якості.

Управління процесами у випробувальних лабораторіях (для керівників та відповідальних)

Підготовка документів з метою акредитації випробувальної лабораторії органами акредитації

Підготовки менеджерів з забезпечення якості лабораторії ДСТУ ISO/IEC 17025:2019

Оцінювання невизначеності вимірювань при розробці та атестації методик виконання вимірювань (МВВ)

Кому необхідно навчання за системою ISO 17025

Одним з головних критеріїв виконання вимог стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025, є компетентність персоналу - тому для всіх працівників лабораторії необхідно отримати теоретичну підготовку і навички з проектування, впровадження та розвитку систем управління і технічних вимог, необхідних для проходження акредитації в Національному агентстві з акредитації України (НААУ).

Випробувальним лабораторіям

Відповідальним за систему

Держстандарт

Аудиторам

Власникам бізнесу

Калібрувальним лабораторіям

Директорам з якості

Метрологічним центрам

Переваги навчання ISO 17025

В ході нашого навчання по ISO 17025 фахівці Атестор дають практичні поради та рекомендації для виконання вимог стандарту, виробляють розбір найбільш частих зауважень НААУ, при проведенні аудитів.

Кваліфікація лабораторії

Вивчення ризиків для виключення можливості отримання недостовірних результатів випробувань.

Конкурентоспроможність

Вигідна відмінність компанії на величезному ринку надання лабораторних послуг

Впровадження систем якості

Впровадження документообігу в лабораторії з усіма вимогами стандарту

Підвищення компетентності

Отримання сертифіката навчання з вказаною темою курсу, яку пройшов абітурієнт

Наші лектори по Управлінню лабораторією