ISO 17065

ISO 17065 – міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до інспекційних/сертифікаційних органыв з метою забезпечення узгодженості, компетентності та неупередженості управління процедурами, схемами сертифікації товарів і послуг, або при проведенні оцінки продукції на предмет відповідності критеріям, що встановлюються Технічними регламентами або вимогам інших нормативів. 

Впровадження моделі стандарту та акредитація ISO 17065 забезпечить визнання результатів діяльності органів з оцінки відповідності або сертифікації на внутрішньому та міжнародному ринку, що значно розширює партнерські можливості, підвищує довіру потенційних замовників послуг. 

Протягом терміну дії Атестату акредитації, який становить 3 роки з дати видачі, передбачені щорічні наглядові аудити для оцінки підтримання акредитованої системи в належному стані. 

Як відбувається акредитація 17065

Звернувшись в компанію «Атестор», Ви отримаєте комплекс послуг, спрямованих на підготовку і проходження акредитації в НААУ. Наші експерти допоможуть підготуватися до акредитаційної аудиту, оформити документацію відповідно до вимог стандарту, виявити і усунути невідповідності діючої системи управління, а при необхідності – розробити і впровадити з нуля. Акредитація за ІСО 17065 включає наступні етапи:

01

Подача заявки

Для проходження акредитації слід подати в НААУ відповідну попередню (коротку) заявку, якій присвоюється індивідуальний номер. Цей номер використовується при заповненні повної заявки і вказується в документах, що складають повний пакет заявки

02

Аналіз документів

На підставі аналізу документів, НААУ виносить рішення, чи можлива по ІSО 17065 акредитація. У разі зауважень щодо виявлених невідповідностей у поданій документації, їх необхідно усунути та подати заявку повторно

03

Сертифікаційний аудит

Аудит безпосередньо за місцем здійснення діяльності експертами НААУ для оцінки фактичного стану системи менеджменту та її відповідності вимогам стандарту

04

Видача атестату

На підставі отриманих даних в результаті аналізу документації та аудиту за місцем, комісією НААУ приймається рішення про видачу Атестату акредитації

Переваги акредитації ISO 17065

Для успішної акредитації, інспекційному/сертифікаційного органу попередньо необхідно впровадити систему менеджменту згідно з ISO 17065 або привести в таку відповідність діючу систему. В результаті ІSО 17065 акредитація забезпечить наступні внутрішні та зовнішні переваги: 

впровадження надійної системи менеджменту, оптимізацію процесів

забезпечення високої якості результатів діяльності

визнання на внутрішньому та міжнародному ринках

підвищення довіри всіх зацікавлених сторін

Кому необхідна акредитація ISO 17065

Акредитація за ІSО 17065 необхідна інспекційним органам, що здійснюють оцінку та сертифікацію товарів, послуг, процедур і процесів, систем управління. Завдяки впровадженню ISO 17065, інспекційний орган може гарантувати високий рівень якості послуг і кваліфікації персоналу, виконання вимог актуального галузевого законодавства, прийняття результатів оцінки. Стандарт визначає комплекс вимог до сертифікаційних та інспекційних органів, що стосуються:

Процесів проведення оцінювання

Процедур сертифікації

Реалізації аудитів

Внутрішнього управління якістю

Компетентності органів з оцінки відповідності

Узгодженості та неупередженості діяльності

Аудити системи ISO 17065

Стандарт ISO/IEC 17065 регулює наступні процедури: 

  • вибір схем проведення сертифікації;
  • розробка планів і програм інспекцій, аудитів; 
  • складання звітності за результатами інспекцій; 
  • винесення висновків (рішень) про сертифікацію.

Внутрішні аудити (самостійна перевірка) проводяться з метою оцінки результативності впровадження та функціонування власної СМК сертифікаційного органу, виконання вимог ISO 17065 та ISO 9001. 

Сертифікаційні аудити проводяться компетентним персоналом із застосуванням внутрішніх процедур і методик СМЯ, а також універсальних процедур, які відповідають певним видам продукції або послуг.