Навчання по оцінці невизначеності вимірювань

Навчання невизначеності вимірювань необхідне для забезпечення розуміння персоналом лабораторії суті даного поняття і процедур/методик оцінки невизначеності вимірювань, а також подальшої інтерпретації отриманих результатів.

Відповідно до вимог чинного стандарту ДСТУ ISO/IEK 17025:2017 будь-які організації або їх підрозділи, які здійснюють метрологічну діяльність, зобов'язані використовувати для оцінки якості результатів діяльності саме невизначеність вимірювань. Навчання від компанії «Атестор» дозволить підвищити кваліфікацію персоналу в питаннях застосування різних методик оцінки невизначеності вимірювань. Ми пропонуємо навчання з метою подальшої акредитації лабораторій, в рамках програм підвищення кваліфікації або впровадження нових методик виконання вимірювань/проведення випробувань, їх валідації або верифікації.

Програма, по якій пропонується навчання невизначеності вимірювань від компанії «Атестор», розробляється фахівцями-практиками в галузі акредитації лабораторій, впровадженні систем менеджменту, оцінки невизначеності. Матеріал курсу регулярно оновлюється відповідно до змін вимог регламентів, а також в рамках курсів та тренінгів передбачений діалог з аудиторією та розгляд практичних прикладів проблем, з якими зустрічаються слухачі в процесі своєї діяльності.


Програми навчання

Оцінювання невизначеності вимірювань при розробці та атестації методик виконання вимірювань (МВВ)

Наші лектори по Управлінню лабораторією