Розробка системи ISO 10012

Впровадження міжнародного стандарту ДСТУ ISO 10012:2005, (далі - ISO 10012) підтверджує факт того, що вимірювальне обладнання та процеси вимірювання в лабораторії придатні для використання за призначенням, тобто дають вірні та точні результати й забезпечують контроль за якістю матеріалів. 

Стандарт не призначений як доповнення, або заміна вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025. Тобто, впровадження даної системи відбувається виключно на добровільних засадах та переважно з метою внутрішнього контролю якості продукції. 

Слід зазначити, що під час проведення тендеру (закупівель), досить часто у тендерній документації міститься вимога від замовника з документального підтвердження того факту, чи компетентна лабораторія проводити вимірювання тих чи інших об’єктів вимірювань. На підтвердження даної вимоги, учасник тендеру (лабораторія) надає Свідоцтво на відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 зі сферою об’єктів вимірювань, які зазначено в додатку.

Таким чином, наявність даного свідоцтва надає лабораторії вигідну конкурентну перевагу. 

Етапи розробки системи ISO 10012

Фахівці з багаторічним практичним досвідом компанії Атестор допоможуть Вашому підприємству впровадити методи управління ризиками, шляхом впровадження системи ISO 10012 в діяльність лабораторії, з метою отримання найкращого результату. Нижче пропонуємо розглянути послідовність впровадження системи.

01

Вивчення сфери

Визначення області випробування лабораторії

02

Актуалізація

Актуалізація нормативної бази, методик випробувань

03

Розробка

Розробка документації системи менеджменту

04

Навчання

Навчання персоналу лабораторії методикам вимірювань

05

Аудит

Проведення внутрішнього аудиту в лабораторії

06

Сертифікація

Сертифікаційний аудит і видача сертифіката

Де впроваджуються ISO 10012?

Стандарт ISO 10012 впроваджують лабораторії, які розглядають систему менеджменту вимірювань, як інструмент, який забезпечує придатність вимірювального обладнання і вимірювальних процесів своєму призначенню. Він є досить важливим інструментом для досягнення цілей якості продукції та управління ризиком неправильних результатів вимірювання.

Лабораторії радіаційного контролю (ЛРК)

Аналітичні лабораторії (АЛ)

Лабораторії неруйнівного контролю (ЛНК)

Лабораторії електротехнічних випробувань

Лабораторії очисних споруд (ЛОС)

Хімічні лабораторії (ХЛ)

Лабораторії руйнівного контролю (ЛРК)

Виробничі лабораторії (ВЛ)

Переваги ISO 10012

Повноваження

Розподіл повноважень і відповідальності в рамках організації

Мінімізація ризиків

Мінімізація ризику невідповідності вимірювального обладнання

Проведення перевірок

Планове і своєчасне проведення повірок та калібрувань обладнання

Виділення ресурсів

Виділення ресурсів на обладнання під чітко визначені сфери вимірювань

Аудити та навчання

Аудити по ISO 10012

Впроваджена система менеджменту вимірювань охоплює:

  • управління встановленими процесами вимірювань;
  • метрологічним підтвердженням відповідності вимірювального обладнання;
  • процеси необхідного технічного обслуговування вимірювального обладнання.

Дана система передбачає проведення внутрішніх аудитів відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011 «Керівництво з проведення аудитів систем управління».

Відповідно до вимог ISO 19011, проведення внутрішніх аудитів передбачає й додаткове навчання персоналу: правилам, порядкам, методам і засобам проведення аудитів.

Проведення в лабораторії внутрішніх аудитів забезпечує виявлення невідповідностей: процесів вимірювань, оформлень результатів, використаних методик та засобів вимірювань, помилок в розрахунках. 

Дана процедура дозволяє поліпшити систему менеджменту вимірювань і можливої необхідності її модифікації.

Навчання ISO 10012

Фахівці Атестор прихильники тієї думки, що персонал лабораторії в обов’язковому порядку має чітко знати політику, цілі та процеси менеджменту якості вимірювань. 

Саме за такими напрямками проводиться навчання, в рамках впровадження стандарту ISO 10012 нашою компанією. 

Крім того, в процесі навчання розглядаються методики проведення вимірювань, валідації, оцінювання невизначеності вимірювання та проведення внутрішніх аудитів.

За результатами навчання проводиться оцінювання знань та вмінь персоналу. 

Таким чином, набуті навички призводять до мінімізації ризиків проведення невідповідних вимірювань і підвищення відповідальності персоналу при виконанні поставлених завдань.

Атестація ISO 10012

Відповідність лабораторії вимогам ISO 10012 виявляє процедура атестації. 

Дану процедуру в якості обов’язкової, було скасовано ще у 2018 році.  

Станом на сьогодні, в ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» не передбачено поняття атестація лабораторії. Отже, правових підстав для обов’язкового проведення атестації немає.

Проте, лабораторії, які функціонують для задоволення внутрішніх потреб компаній, можуть провести атестацію добровільно. 

Результати проведеної добровільної атестації зможуть підтвердити її компетентність лише для самої компанії (з метою пересвідчення у якості проведених випробувань), а от випробування від акредитованих лабораторій на відповідність стандарту ISO 17025/15189 визнаються контрагентами та міжнародними організаціями у всьому світі, що відповідає міжнародній практиці. 

Слід зазначити, що при успішному проходженні всіх вищевказаних етапів впровадження системи, лабораторії видається Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, з додатком, який є його невід’ємною частиною. Термін дії свідоцтва становить три роки, з дати реєстрації.