ISO 22000

Харчові організації та підприємства, що задіяні в харчовому ланцюзі,  в багатьох країнах світу та в Україні  зокрема, все більшого значення надають сертифікації систем менеджменту, які засновані  на вимогах стандарту ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій в харчовому ланцюгу. В разі сертифікації  та щорічного  підтвердження дії робочої системи менеджменту, що заснована на вимогах даного стандарту, у організації відкривається можливість, щорічно демонструвати і показати свою здатність управляти ризиками в сфері харчової безпечності, та показує здатність  виконувати  вимоги споживачів і законодавства в сфері безпечності харчових продуктів.

Фахова допомога спеціалістів ТОВ Атестор  з впровадження системи управління, в будь якій організації, дозволить  отримати сертифікат багатьох систем управління, в тому числі й на відповідність ISO 22000 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій в харчовому ланцюгу. Послуги по впровадженню систем управління, які надаються спеціалістами ТОВ Атестор, виконуються на високому рівні та гарантують отримання сертифікату відповідного зразка у встановлені з клієнтом терміни.

Замовник гарантовано отримає можливість консультаційного супроводу в впровадженні, організації та проведенні сертифікації системи управління інформаційної безпеки.

Етапи розробки системи ISO 22000

В разі, якщо організацією буде прийнято рішення, про проходження сертифікації на відповідність стандарту ISO 22000:2018 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій в харчовому ланцюгу, така організація повинна перевірити компетентність чи/або акредитацію органу сертифікації. Сертифікат видається на 3 роки, за умови підтвердження відповідності вимогам стандарту один раз на рік на наглядовому аудиті. Етапи сертифікації для отримання сертифікату.

01

Моніторинг органів

Провести моніторинг та оцінку, наявних органів сертифікації

02

Визначення області

Узгодити та подати необхідну інформацію про предмет сертифікації сертифікаційному органу

03

Укладення угоди

Укласти договір з вибраним органом сертифікації та погодити аудитора

04

Сертифікаційний аудит

Проходження етапів документального аудиту та аудиту на місці

05

Коригувальні дії

Розробка коригувальних дій на виявлені в ході аудиту невідповідності

06

Погодження КД

Розробка плану коригувальних дій та погодження його з сертифікаційним органом

07

Виконання КД

Виконання коригувальних дій та надання доказів сертифікаційному органу.

08

Отримання сертифікату

Отримання сертифікату встановленого зразка та щорічні наглядові аудити

Навіщо сертифікувати систему менеджменту?

Сертифікація системи управління на відповідність вимогам ISO 22000 є  корисним інструментом, для підвищення довіри клієнтів. Саме сертифікація системи менеджменту демонструє, що харчовий продукт чи інший товар, виробництво якого входить в систему менеджменту відповідає очікуванням клієнтів та вимогам законодавства.  Крім  важливої репутаційної складової, впровадження та сертифікація системи менеджменту в компанії дозволяє вирішити ряд ключових питань.

Сертифікація системи менеджменту позитивно впливає на її стан так як:

дозволяє регулярно оцінювати процеси менеджменту безпеки харчових продуктів

допомагає підтримувати і підвищувати її ефективність і результативність процесів виробництва харчової продукції

проходить безперервне поліпшення діяльності системи управління

Як обрати сертифікаційний центр

Пріоритетом у виборі органу сертифікації повинна бути його компентентність, яка може бути підтверджена акредитацією такого органу, хоча акредитація і не є обов'язковою, але вона гарантує відповідний рівень сертифікаційного органу. Для отримання вагомого та такого, що буде признаний на ринку сертифікату ISO 22000, до вибору сертифікаційного органу потрібно підійти свідомо та з усією відповідальністю, що вплине на довіру клієнтів.

Впізнаваність на ринку

Кваліфікація аудиторів

рівень акредитації

Вартість послуг

імідж центру

Особливості сертифікації ISO 22000

Визнання органу сертифікації

В Україні сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів здійснюється на підставі національного стандарту України ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу, але сертифікат державного зразка признається  не в усіх  країнах, тому в разі виходу на міжнародні ринки компанії варто вибирати міжнародний сертифікаційний орган

Міжнародний сертифікат на відповідність вимогам  ISO 22000: 2018 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі дає змогу  організації вийти на світовий ринок, підвищує рівень довіри до організації всередині країни та за її межами, недоліком такої сертифікації є висока вартість сертифікації


Сертифікат без системи

Оскільки сертифікація системи менеджменту безпечності є добровільною, а бізнес вимагає наявність сертифікату, то ринок реагує на потреби бізнесу та пропонує купівлю самого сертифікату.  Купівля сертифікатів деякими гравцями ринку, завдає репутаційну та комерційну шкоду компанії при взаємодії з партнерами і споживачами. Сенс процесу сертифікації складається саме в удосконаленні системи управління якістю для зниження ризиків та підвищення стійкості бізнесу. Сертифікат для «галочки» задовольняє разові потреби гравця ринку, по суті, це введення в оману споживача, а шахрайство в цій сфері, нерідко призводить до серйозних наслідків, аж до заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян.