Послуги з супроводу

Створюючи продукт, експерти Атестор прагнуть створення готових рішень і отримання осяжних результатів для замовника. Асортимент послуг з супроводу постійно розширюється протягом багаторічного досвіду роботи Атестор на ринку консалтингових послуг. Вирішуючи локальні задачі замовників, ми створюємо інструменти, які в майбутньому дозволять уникати перешкод на їх шляху до сталого розвитку. Експертний супровід включає спектр послуг від проведення аудитів на відповідність системи управління вимогам національних чи міжнародних стандартів до багаторічної інформаційно-консультаційної підтримки, що охоплює:

 • Підтримка  системи управління (внутрішні аудити, перевірка операційної документації, фаховості персоналу та ін.);
 • Підвищення кваліфікації персоналу;
 • Аналіз стану технологічної документації;
 • Аналіз стану товарно-супровідних документів;
 • Робота з скаргами і рекламаціями щодо якості продукції;
 • Консультування  з питань законодавства у сфері обігу продукції.
 • Аналіз стану маркування, пакування та зберігання продукції;
 • Послуги зі стандартизації, сертифікації, забезпечення якості продукції;
 • Консультування з  впровадження технічних регламентів;
 • Коригувальні дії з усунення зауважень компетентних органів;
 • Аналіз проектної документації на предмет дотримання вимог законодавства та міжнародних стандартів;
 • Написання технічних умов;
 • Реєстрація потужностей.

Річні аутсорсингові договори можуть містити ряд інших послуг залежно від потреб і галузевих особливостей замовника. Довготривалий варіант співпраці надає замовнику впевненості у правильності своїх кроків до розвитку, а Атестору, як виконавцю, достеменне розуміння виробничих особливостей клієнта та вузьких місць галузі задля сприяння безперервному вдосконаленню діяльності замовника.