Послуги з супроводу

Ідеологія Атестор в кожній запропонованій послузі - системні рішення і осяжний результат. Послуги цього розділу створювалися послідовно, в результаті звернень наших замовників за локальною допомогою. Наприклад, написання ТУ актуально підприємствам, які планують сертифікувати свою продукцію. Багато харчових підприємств оформлюють ТУ при впровадженні принципів ХАССП, хоча це не є обов’язковою вимогою. Аудити  потребують перш за все підприємства, які вже працюють за системою менеджменту міжнародного стандарту ІСО. Аудити замовляються як підприємствами з метою  самоперевірки і виявлення відхилень, так і з метою переконання другої сторони в працездатності системи якості. Лідери серед аудитів - супровідний (ведення системи якості на умовах аутсорсингу) та  передакредитаційний (виявлення і усунення невідповідностей перед акредитацією). Послуги, пов'язані з підготовкою до перевірки, відносяться до числа «термінової та невідкладної» допомоги  в коригуванні документації системи харчової безпечності, охорони праці.

Ідеологія Атестор: в кожній запропонованій послузі - системні рішення і осяжний результат. Послуги цього розділу створювалися послідовно у відповідь на звернення наших замовників за локальною допомогою або запит на пролонговану (тривалу) співпрацю.

До послуг з числа екстреної допомоги відносимо допомогу в підготовці до перевірок: актуалізація і коригування документації,надання  чітких рекомендацій щодо поліпшення виробничих умов та вживання інших заходів для успішного проходження майбутньої перевірки.

Розробка ТУ актуальна для підприємств, які мають намір сертифікувати свою продукцію або декларувати відповідальний підхід до якості та безпечності. ТУ необхідно в разі виробництва нового для ринку продукту чи відсутності вимог національного стандарту до продукції певного виду. Написання документів досвідченими фахівцями АТЕСТОР дозволить заощадити час і уникнути помилок.

Потреба в аудитах виникає, перш за все, на підприємствах, які вже впровадили систему менеджменту відповідно до міжнародного стандарту. Фахівці АТЕСТОР проведуть аудит підприємств, метою яких є самоперевірка, виявлення відхилень, виконання вимоги стандарту або переконання другої сторони в ефективності системи якості.

На умовах тривалої співпраці пропонуємо аутсорсинг системи - професійне ведення і підтримка системи менеджменту нашими фахівцями.