Розробка системи ISO 17021

ISO / IEC 17021 - це міжнародний стандарт, який встановлює загальні вимоги до органів сертифікації, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління всіх типів, наприклад систем управління довкіллям, систем управління якістю, систем управління інформаційною безпекою. Впровадивши цей стандарт, результати сертифікацій таких органів визнаються на національному та міжнародному рівнях, надаючи цінність організації для замовників та інших зацікавлених сторін.

Вимоги ISO / IEC 17021 фактично є критеріями для акредитації органів, паритетного оцінювання або інших процесів аудиту.

У стандарті акцентовані вимоги як до процесу проведення аудитів, оцінювань (сертифікації) систем управління, так і до собсвенно системі управління якістю наданих органом сертифікації послуг, яка засновані на вимогах міжнародного стандарту ISO / IEC 9001.

Етапи розробки системи ISO 17021

01

Аудит

Проведення діагностичного аудиту у замовника з метою збору інформації

02

Документування

Складання повного пакета документів внутрішньої системи управління якістю

03

Навчання персоналу

Організація внутрішніх навчань персоналу з залученням технічних експертів

04

Впровадження системи

Впровадження політик, керівництв, порядків, ознайомлення з ними всього персоналу

05

Акредитаційний аудит

Заповнення заявочного комплекту на акредитацію органу сертифікації систем в НААУ

06

Супровід

Супровід під час проведення етапів перевірок НААУ, підготовка персоналу

07

Корегуюча дія

Допомога в усуненні невідповідностей, що виникли під час перевірок НААУ

Де впроваджуються системи ISO 17021?

Системи впроваджуються в органах сертифікації систем управлінь в різних сферах економічної діяльності на відповідність вимог національних і міжнародних стандартів серії ISO з використанням національного знака акредитації на сертифікатах, звітах, рішеннях після акредитації.

Управління якістю

Менеджмент навколишнього середовища

Безпека харчових продуктів

Інформаційна безпека

Протидія корупції

Охорона здоров'я та безпеку праці

Енергоменеджмент

Переваги працюючої системи ISO 17021

Гарантія якості

Постійний моніторинг діяльності гарантує компетенції органу сертифікації

Законодавчі вимоги

Усвідомлення законодавчих принципів проведення сертифікацій систем

Компетентність послуг

Акцент на компетентність персоналу, який здійснює сертифікацію

Визнання сертифікатів

Наявність акредитації НААУ на відповідність ISO 17021 підвищує довіру до результатів

Аудити ISO 17021

ISO / IEC 17021 регламентує проведення передсертифікаційний заходів, складання програм, планів первинних і повторних аудитів, визначення часу, цілей, сфери, критеріїв аудитів, вибір і визначень функцій групи аудитів.

Внутрішні аудити - це перевірка своєї діяльності для впевненості в тому, що виконуються вимоги ISO 9001, ISO 17021

Сертифікаційні аудити проводяться оціненим компетентним персоналом з використанням методик та процедур власної системи управління якістю, а також вимог міжнародного стандарту ISO 19011.

Внутрішні аудити демонструють ефективніть впровадження власної системи управління якістю.

Навчання ISO 17021

При впровадженні внутрішньої системи управління персонал органу сертифікації навчається принципам і практикам проведення аудитів, які сприяють довірі проведення сертифікаційних робіт, що забезпечується неупередженістю, компетентністю, відповідальністю, оцінкою ризиків, конфіденційністю.

Після проведення навчань персонал органу сертифікації матиме розуміння вимог стандартів:

  • ISO / IEC 9001 до власної системи управління якістю
  • ISO / IEC 17021 - до принципам і філософій проведення сертифікацій систем управління клієнтів
  • ISO / IEC 19011 - керівництва проведення аудитів

Сертифікація системи ISO 17021

Процедура визнання компетентності організації проводиться Національним агентством з акредитації (НААУ) згідно вимог міжнародного стандарту ISO / IEC 17021 «Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту».

При акредитації оцінюються можливості та компетенції органу, фінансова та функціональна незалежність, готовність виділяти ресурси для навчання персоналу, забезпечення інформованості клієнта і страхування клієнта від помилок у своїй діяльності.

В процесі акредитації орган сертифікації демонструє свої: оргструктуру, комітети, в т.ч. неупередженості, розподіл повноважень, політики і декларації, правила і порядки сертифікації, компетентність персоналу, власного і залученого, відповідальність за прийняті рішення в процесі організації і проведення сертифікацій, персональну і юридичну відповідальність, готовність врахувати побажання кліектов, а так само їх скарги та апеляції, забезпечити задоволеність всіх зацікавлених сторін.