Розробка системи KZR INiG

Система KZR INiG є міжнародною системою сертифікації, яку розроблено у Польщі. 

Дана система входить до списку систем сертифікації, визнаних Європейською комісією та підтверджує свою відповідність критеріям стійкості Директивам Європейського парламенту та Ради - 98/70/EC та 2018/2001 (RED II) щодо сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел, отже, вона може широко застосовуватися не тільки на теренах Польщі, а і в інших країнах ЄС, зокрема й в Україні. Крім того, вона визнає подібні системи сертифікації сталого виробництва, такі як RedCert та ISCC.