Які бувають аудити системи екологічного менеджменту

Тема: Екологічний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

Спрощено можна виділити два види аудитів – назвемо їх «внутрішні аудити» та «зовнішні аудити». 

Саме вираз «зовнішній аудит» викликає найбільше хвилювання в осіб, що розробляють і впроваджують систему екологічного менеджменту компанії, тому в першу чергу розглянемо це питання. Зовнішні аудити включають в себе так звані «аудити другою стороною» та «аудити третьою стороною».

Зовнішні аудити

Аудити другою стороною проводять організації, що певним чином зацікавлені діяльністю нашої організації. Типовий приклад – аудит постачальника; таку перевірку може проводити (або замовити проведення) підприємство, яке прагне впевнитися, що його постачальник виконує вимоги стандарту та здатен керувати рівнем екологічної безпеки в межах своєї компетенції.

Аудити третьою стороною – це аудити, що проводяться з метою підтвердження відповідності системи екологічного менеджменту. Їх проводить сторона, абсолютно незацікавлена в результатах перевірки. 

Внутрішні аудити - проблематика

Про внутрішні аудити зараз можна знайти найбільше інформації, але кількість питань щодо них від цього не зменшується. Зараз всім зрозуміло, що внутрішні аудитори мають пройти навчання і отримати відповідний сертифікат. А що далі?

Оптимальна періодичність

Далі необхідно визначити періодичність внутрішніх аудитів. Один раз на рік – добре, це задовольняє вимоги стандарту (запланований інтервал). Однак такої періодичності часто недостатньо для того, щоб отримати інформацію щодо реального стану функціонування системи екологічного менеджменту. Оптимальний інтервал – один раз на квартал – однак це лише рекомендована періодичність.

Що треба перевіряти

Критерії аудиту та область аудиту – що і де перевіряємо. Критеріями аудиту можуть бути вимоги законодавства, внутрішніх процедур, інструкцій та методик, правильність ведення протоколів (робочих журналів). Область аудиту – де ми це все перевіряємо, та чию роботу інспектуємо.

Як забезпечити об’єктивність та неупередженість аудиту

Оптимальний варіант – залучити до проведення внутрішніх аудитів сторонню організацію, яка надасть максимально об’єктивні дані щодо стану системи екологічного менеджменту. Якщо такий варіант не підходить – аудитором категорично не має бути співробітник, який приймав участь в розробці системи, а також є зацікавленим в позитивному результаті перевірки.

І, звичайно, не можна забувати про те, що на підприємстві має бути розроблена письмова процедура проведення внутрішнього аудиту – настільна книга внутрішнього аудитора системи екологічного менеджменту підприємства.

Наша команда готова надати Вам допомогу в проведенні внутрішніх аудитів або повною мірою взяти на себе цю частину системи менеджменту. Також ми можемо надати консультації щодо підготовки до сертифікаційних аудитів. Заповніть заявку на нашому сайті – і ми почнемо роботи щодо підготовки до сертифікації в найкоротші терміни.