Аудит 14001: методи і графік проведення

Тема: Екологічний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

Аудит iso 14001 проводиться з метою оцінки функціонування системи екологічного менеджменту (СЕМ) на підприємстві. При цьому перевіряються наступні критерії:

 • відповідність результативності системи власним цілям та вимогам компанії;
 • відповідність системи вимогам стандарту ISO 14001;
 • коректність і ефективність впровадження й підтримки.

Розробляючи програми аудитів, організація повинна керуватися принципами неупередженості та об'єктивності. Програма, у відповідності до якої буде проводитися аудит 14001, повинна включати:

 • періодичність проведення аудитів;
 • методи перевірки й оцінки;
 • відповідальність;
 • вимоги щодо планування;
 • звітність.

Для кожного аудиту в програмі визначається його область і критерії, передбачається подача звітності про результати відповідним посадовим особам.

Аудит 14001: методи і графік проведення

Аудит СЕМ проводиться за класичним (традиційном) методом оцінки відповідності – встановлюється належне дотримання всіх процедур відповідно до вимог стандарту ISO 14001. Методики й розклади проведення аудитів фіксуються в письмових процедурах. Частота проведення аудитів СЕМ визначається в залежності від наступних факторів:

 • характер та особливості сфери діяльності підприємства;
 • екологічна значимість – тип екологічних аспектів діяльності (факторів впливу), їх інтенсивність;
 • результати моніторингу та попередніх аудитів.

Може проводитися аудит всієї СЕМ комплексно або її окремих складових. В цілому аудит iso 14001 проводиться не рідше одного разу на рік.

Кваліфікація внутрішніх аудиторів

Фахівці, які будуть здійснювати аудит ISO 14001, повинні володіти відповідним рівнем підготовки, що передбачає:

 • розуміння стандарту ISO 14001 та екологічних проблем;
 • знання концепцій систем управління;
 • знання методик, за якими може здійснюватися аудит 14001;
 • розуміння різних тонкощів діяльності підприємства та екологічних норм;
 • забезпечення неупередженості та недопущення конфлікту інтересів.