Система управління охороною праці – що це і кому потрібно

Тема: Охорона праці

Дата створення:

Останнє оновлення:

Система менеджменту охороною здоров’я та безпекою праці на сьогоднішній день має відповідати стандарту ДСТУ ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT)». Сертифікація цієї системи менеджменту має добровільний характер та може успішно застосовуватися на підприємстві чи організації з будь-яким фінансовим рівнем.

Чому  ISO 45001 а не OHSAS 18001

По-перше, на сьогодні в Україні вже не діючий ДСТУ OHSAS 18001:2010, і введенням в дію нового стандарту, Україна декларувала розвиток свого законодавства в бік ще більшої інтеграції з системою нових міжнародних стандартів.

 По-друге, підприємство чи організація, що бере курс на міжнародний ринок і прагне показати себе як надійного партнера з незаплямованою репутацією, впроваджує  та ефективно використовує для свого сталого розвитку щонайменше дві системи менеджменту - систему управління якістю (ISO 9001) та систему екологічного управління (ISO 14001). У свою чергу ISO 45001 слідує структурі цих стандартів, що спрощує їх взаємоінтеграцію, а отже, і зменшує витрати для підприємства при впроваджені будь-якого додаткового стандарту ISO з метою успішної оптимізації роботи компанії.

Які переваги отримує підприємство при впровадженні системи управління охороною праці

Цінність людського ресурсу з розвитком інноваційних технологій лише зростає. Сучасний працівник усвідомлює свою роль в суспільстві і прагне отримати гідні та безпечні умови праці. А сучасний роботодавець прагне отримати найкращих працівників до своєї команди. 

Якщо компанія проходить сертифікаційний аудит цієї системи управління – вона демонструє потенційним співробітникам свою здатність керувати та покращувати заходи з охорони праці та техніки безпеки, тобто виявляє повагу та піклування щодо персоналу і стає більш привабливою для висококласних фахівців.

Які проблеми можуть виникнути при впровадженні такої системи управління

Типова проблема – недостатній рівень знань персоналу щодо розробки документації системи управління охороною праці. В майбутньому це може стати перешкодою для ефективного функціонування системи та причиною виявлення великої кількості невідповідностей при проходженні сертифікаційного аудиту. 

Усунути цю проблему нескладно – для цього достатньо довірити підготовку до сертифікації професіоналам, що мають великий досвід та високу кваліфікацію у впровадженні систем менеджменту. Наші спеціалісти допоможуть Вам впровадити систему менеджменту охорони праці з нуля або безболісно інтегрувати її з іншими вже діючими у Вас системами менеджменту. 

Також ми завжди готові організувати для Вас і Вашого персоналу навчання щодо систем управління або ж навчання внутрішніх аудиторів (обов’язковий фрагмент відповідності вимогам стандарту у частині компетентності).