Аудит з охорони праці

Тема: Охорона праці

Дата створення:

Останнє оновлення:

Система охорони праці (СУОП) важлива для будь-якої компанії або установи. Необхідність впровадження та належного функціонування СУОП закріплено законодавчо Конституціэю України, а також Законом України «Про охорону праці». Це означає, що кожен бізнес повинен забезпечувати безпеку співробітників, а СУОП повинна працювати, а не тільки «бути присутньою» формально.

Аудит з охорони праці дозволяє проаналізувати поточний стан СУОП підприємства і своєчасно вносити коригування в її роботу для ефективного функціонування компанії в цілому.

Етапи аудиту СУОП

Аудит охорони праці проводиться в наступному порядку і включає такі елементи:

 • загальна детальна перевірка СУОП;
 • аудит відповідності діючим галузевим нормам програм і методів проведення навчання персоналу правилам безпеки праці;
 • аналіз документації з охорони праці;
 • аудит звітності щодо медичних оглядів співробітників;
 • перевірка обліку та фіксації видачі співробітникам засобів індивідуального захисту.

Після того, як був проведений внутрішній аудит з охорони праці, формуються звіти, фіксуються виявлені недоліки СУОП компанії, складається перелік рекомендацій з ліквідації виявлених недоліків в системі.

Таким чином, аудит охорона праці дозволяє виявити слабкі ланки в системі і вжити заходів щодо усунення невідповідності СУОП законодавчим нормам та вимогам.

 Аналіз заходів по охороні праці на підприємстві

Аудит охорони праці на підприємстві та аудит системи управління охороною праці – це два різних види перевірок функціонування СУОП. Обидва типи аудиту переслідують єдину мету – забезпечення безпеки на підприємстві, проте їх завдання і суть різні. Розглянемо докладніше.

Аудит з охорони праці дозволяє оцінити комплекс заходів з безпеки праці та окремі складові системи:

 • контроль дотримання діючих вимог законодавства та галузевих норм щодо охорони праці;
 • перевірка безпеки будівель і споруд, обладнання, установок, механізмів;
 • локальний аудит безпеки робочих місць та приміщень;
 • перевірка персоналу на предмет необхідних знань і навичок, виконання вимог і правил техніки безпеки;
 • класифікація робіт за ступенем небезпеки та забезпечення мінімізації ризиків при виконанні різних видів робіт;
 • аудит документації з охорони праці на предмет повноти та достовірності даних, що відображаються;
 • виявлення чинників, що можуть негативно вплинути на стан СУОП, спричинити виникнення небезпечних ситуацій, ризик псування майна та збоїв в виробничих циклах і процесах, скласти загрозу життю і здоров'ю персоналу;
 • перевірка документації щодо пожежної безпеки.

Внутрішній і зовнішній аудит СУОП

Зазначені вище завдання, зазвичай, вирішує регулярний внутрішній аудит з охорони праці. Завдяки такому комплексу перевірок та аналізу, в результаті компанія отримує оцінку стану СУОП, виявляє недоліки, що впливають на ефективність роботи системи, і розробляє заходи щодо її вдосконалення.

Крім того може бути проведений зовнішній аудит охорона праці:

 • «другою стороною» – організацією, зацікавленою в якості роботи першої компанії, наприклад її замовниками, партнерами, підрядниками;
 • «третин стороною» – незацікавленою, незалежною організацією, наприклад такаю, що надає послуги в галузі охорони праці, або інспекцією під час сертифікаційного аудиту.

Внутрішній аудит з охорони праці можна розглядати, як підготовку до зовнішніх аудитів.

Аналіз управління СУОП

Аудит системи управління охороною праці – окремий вид перевірки, зосереджений на аналізі роботи керуючого персоналу. Такий аудит включає:

 • перевірку якості та показників ефективності функціонування СУОП.
 • глибокий аналіз документації з охорони праці на предмет повноти, достовірності, своєчасності і точності ведення, що дозволяє оперативно визначити причини і винуватців в разі виникнення небезпечних ситуацій, настання нещасних випадків чи інших форс-мажорних обставин.
 • розробку рекомендацій та впровадження необхідних заходів щодо вдосконалення СУОП.

Аудит системи управління охороною праці дозволяє підготуватися до зовнішніх аудитів, які здійснюються контролюючими органами, мінімізувати можливі фінансові втрати, збитки, збої у виробничих процесах.