Організація охорони праці на підприємстві

Тема: Охорона праці

Дата створення:

Останнє оновлення:

Охорона праці на підприємстві – обов'язковий елемент функціонування будь-якого бізнесу, що регулюється державою. Згідно з Конституцією України, КЗпП, а також Закону України «Про охорону праці» №2694, кожен роботодавець зобов'язаний забезпечувати персоналу безпечні умови праці. Варто зазначити, що законодавство також покладає відповідальність й на працівників щодо виконання вимог охорони праці на робочих місцях.

Організація охорони праці на підприємстві є обов'язковою для підприємств, установ або організацій будь-якої форми власності та в усіх галузях діяльності, якщо фіз. особа – підприємець, або юр. особа використовує найману працю.

Крім того, в Україні діє ряд інших нормативно-правових актів та галузевих стандартів, згідно з якими здійснюється організація охорони праці на підприємстві, впроваджуються та функціонують системи управління охороною праці (СУОП).

Елементи СУОП

Закон «Про охорону праці» дає вичерпне роз'яснення поняття, згідно з яким охорона праці на підприємстві включає комплекс заходів наступного характеру:

 • правові;
 • організаційні і технічні;
 • санітарно-гігієнічні;
 • лікувально-профілактичні.

Зазначені інструменти, засоби й заходи, та в цілому організація охорони праці на підприємстві, спрямовані на забезпечення безпечних умов праці персоналу, збереження здоров'я і життя, працездатності співробітників.

Також законодавство чітко регламентує обсяги фінансування заходів з охорони праці: 0.5% від фонду заробітної плати по підприємству за минулий рік.

Реалізація СУОП

Організація охорони праці на підприємстві починається з розробки та фіксації в Колективному договорі плану комплексних заходів з охорони праці, що включає взаємні зобов'язання сторін: роботодавця і персоналу, щодо:

 • умов праці;
 • безпеки;
 • режиму праці та відпочинку.

З метою підтримки ефективного функціонування СУОП, всі дані щодо безпеки праці повинні своєчасно і достовірно документуватися, а також необхідний регулярний аудит системи, аналіз і вдосконалення.

Зобов'язання сторін

Охорона праці на підприємстві є зоною взаємної відповідальності роботодавця і персоналу.

Обов'язки роботодавця:

 • забезпечення належного рівня безпеки праці;
 • контроль стану будівель і споруд, обладнання та механізмів, транспортних засобів і робочих місць;
 • підтримання санітарно-побутових умов праці у відповідному нормам стані;
 • забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту в необхідній кількості та якості, в тому числі – спец. одягом;
 • забезпечення трудової та виробничої дисципліни;
 • створення умов для ефективної роботи персоналу і зростання продуктивності.

Обов'язки персоналу:

 • сумлінне, своєчасне і точне виконання вказівок роботодавця;
 • дбайливе ставлення до майна підприємства;
 • дотримання трудової і виробничої дисципліни;
 • виконання вимог з безпеки праці.