Система управління охороною праці на підприємстві

Тема: Охорона праці

Дата створення:

Останнє оновлення:

Система управління охороною праці на підприємстві - це єдиний інтегрований комплекс механізмів і заходів, які забезпечують безпеку співробітникам.

Будь-які, без винятків, підприємства, організації, компанії, установи, які залучають найманий персонал, незалежно від сфери діяльності, галузі, організаційної форми власності, повинні забезпечувати встановлені законодавством вимоги щодо безпеки праці, гарантувати збереження життя і працездатності, здоров'я працівників.

Як регламентується система охорони праці

Вимоги до впровадження компаніями систем охорони праці визначені законодавчо наступним чином:

ст. 43 Конституції України гарантує громадянам безпечні, здорові та гідні умови праці. Вимоги і методологія, згідно з якими впроваджується і функціонує система охорони праці на підприємстві, зафіксовані Держкомітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду у відповідних Рекомендаціях.

Система управління охороною праці в організації: структура підпорядкованості

Система управління охороною праці, що описана в Рекомендаціях Держпромнагляду, повинна впроваджуватися в компаніях або організаціях, на підприємствах, а також інтегруватися з локальними нормативними документами та актами, незалежно від виду їх діяльності. При цьому для будь-якої компанії система управління охорони праці матиме аналогічну структуру керування. За належне виконання норм і вимог охорони праці відповідальні:

 • по підприємству глобально - керівник, роботодавець;
 • в локальних підрозділах - керівники підрозділів (наприклад: начальник відділу, цеху, керівник департаменту і т.д.);
 • в межах окремих робочих місць - безпосередні керівники робіт (наприклад, майстер цехової групи).


Основні завдання та складові систем охорони праці

Можна об'єднати і виділити наступні групи функцій і зони відповідальності, яку несе система охорони праці:

 • забезпечення стабільного функціонування і управління процесами підприємства на належному рівні;
 • організація системи заходів для запобігання та зведення до мінімуму ризиків настання небезпечних ситуацій і нещасних випадків;
 • оперативне реагування та ліквідація наслідків у разі виникнення нещасних випадків, розвитку небезпечних ситуацій.

Для успішного і системного виконання зазначених функцій система управління охороною праці включає наступні елементи: 

 • стратегічне планування; 
 • організація та координація процесів; 
 • оперативне керівництво; 
 • контроль та облік; 
 • аналіз; 
 • вдосконалення і стимулювання.

 Завдання, які реалізує система управління охороною праці в організації: 

 • безпека для персоналу будівель і споруд, обладнання; 
 • забезпечення безпеки всіх технологічних процесів; 
 • навчання, інструктаж персоналу; 
 • підбір і навчання співробітників для виконання небезпечних робіт; 
 • забезпечення персоналу індивідуальними і колективними засобами захисту;
 • контроль виконання санітарно-гігієнічних норм;
 • оптимізація режиму праці та відпочинку;
 • лікувально-профілактичний і санітарно-побутовий сервіс.

Система охорони праці в організації обов'язкова до впровадження і забезпечення належного функціонування. Роботодавець зобов'язаний організувати і забезпечити законодавчі гарантії безпеки персоналу, як глобально, в рамках всього підприємства, так і для кожного окремого робочого місця.

Навчання персоналу

Система охорони праці на підприємстві передбачає обов'язкове спеціальне навчання персоналу. Всі вимоги щодо навчання працівників нормам охорони праці закріплені в Типовому положенні, затвердженому Держнаглядохоронпраці в Наказі №15 від 26.01.2005г. Документ чітко регламентує порядок організації навчання, а також перевірки знань персоналу.

Система управління охороною праці на підприємстві може включати власне проведення навчання і контролю знань співробітників, або ж спеціальне навчання і атестація можуть проводитися сторонньою організацією.

Залежно від сфери діяльності, конкретних видів робіт, їх складності, умов праці, обов'язків, рівня кваліфікації персоналу та робіт, система охорони праці в організації буде включати різні відповідні навчальні програми та плани.