Принципи КСВ (корпоративної соціальної відповідальності)

Тема: Соціальний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

Принципи КСВ (корпоративної соціальної відповідальності) - це базис, без дотримання якого сутність самого поняття КСВ значно спотворюється.

Всі принципи КСВ поділяються на чотири групи:

 • відкритість;
 • системність;
 • значущість;
 • запобігання конфліктів.

Принципи відкритості в КСВ

Ця група принципів КСВ обумовлює для компанії високий рівень довіри аудиторії. Сюди відносять:

 • транспарентність або прозорість: чіткість, однозначність і зрозумілість стратегії та механізмів ведення КСВ;
 • публічність: доступність всієї інформації (крім конфіденційних комерційних даних) щодо КСВ компанії;
 • достовірність: недопущення махінацій з даними;
 • діалог: побудова системи КСВ на підставі діалогу між всіма учасниками.

Системність КСВ

Принципи соціальної відповідальності щодо системності (стабільності) включають:

 • спрямованість: виділення пріоритетних каналів і завдань;
 • регулярність: фокус на запланованих програмах КСВ в рамках визначених пріоритетних напрямків, мінімізація поодиноких акцій, епізодичності;
 • послідовність або єдність у часі: відповідальність за результати діяльності компанії в минулому і в сьогоденні, а також прогнозований вплив на суспільство в майбутньому;
 • інтегрованість: впровадження КСВ в усі бізнес-процеси;
 • єдність в просторі: універсальність стратегії КСВ для будь-яких територіальних підрозділів компанії.

Значущість КСВ

Принципи соціальної відповідальності, що відображають результативність КСВ, формують групу значущості:

 • актуальність: своєчасність та затребуваність заходів КСВ;
 • масштабність: охоплення широкої аудиторії та відчутний ефект для суспільства;
 • вимірювана ефективність: витрати, пов'язані з КСВ, повинні вирішувати проблеми, а результати піддаватися обліку.

Недопущення конфліктів

Принципи КСВ щодо запобігання конфліктів полягають в нейтральній позиції щодо політики і релігії.