Впровадження ХАССП на харчовому виробництві

Тема: Харчова безпека

Дата створення:

Останнє оновлення:

Під час розробки системи ХАССП на харчовому виробництві приділяється увага всім можливим ризикам безпеки, пов'язаним з тим чи іншим продуктом, особливостями його виробництва або вживання, складу. Розглянемо докладніше ці етапи впровадження ХАССП на виробництві.

Опис готової продукції та сировини, упаковки

Детальний опис продукції, сировини, а також упаковки дозволяє ідентифікувати ряд ризиків та надалі використовувати такі дані для розробки плану моніторингу чи коригувальних дій з метою забезпечення безпеки продукції.

Група, що здійснює впровадження ХАССП на харчовому виробництві, готує описову частину плану, що включає такі дані:

 • найменування продукції;
 • її якісний та кількісний склад;
 • інформацію про структуру;
 • опис пакування;
 • умови зберігання;
 • терміни придатності;
 • інструкції щодо вживання або приготування;
 • способи поширення.

Також в обов'язковому порядку проводиться аналіз складу сировини на предмет вмісту алергенів, в тому числі не заявлених в документації, але таких, що можуть входити до нього. Рекомендується оформити описову частину плану у вигляді таблиці, в яку необхідно вносити в обов'язковому порядку всі нові дані в разі змін.

Визначення прогнозованого використання продукції і його результатів

Під час розробки плану ХАССП на виробництві, обов'язковим етапом є опис використання продукції, в якому враховується:

 • застосування за призначенням;
 • неправильне застосування та його наслідки;
 • можливий вплив на особливі групи споживачів: дітей, вагітних, людей з певними захворюваннями;
 • наслідки та реакція на певні специфічні інгредієнти в складі (наприклад: горіхи, мед, фенілаланін, тощо);
 • терміни використання та зберігання продукції, готової до вживання.

Система ХАССП на виробництві – гарантія безпеки та якості продукції

Ретельна розробка плану та впровадження менеджменту безпеки продукції, заснованого на управлінні ризиками, дозволяє на постійній основі здійснювати контроль якості та безпеки продукції для кінцевого споживача. Також системою ХАССП на виробництві забезпечується своєчасне виявлення і реагування на можливі небезпеки, усунення чинників, здатних знизити якість продукції і негативно відбитися на її безпеці.