Вимоги принципів HACCP

Тема: Харчова безпека

Дата створення:

Останнє оновлення:

Відповідно до ЗУ «Про безпеку харчової продукції» та Наказу Мінагрополітики № 590 від 01.10.2012 р, підприємства, що мають пряме або непряме відношення до виробництва харчової продукції, повинні привести свої виробничі площі до відповідності норм національного законодавства, гармонізованими з вимогами ЄС та впровадити процедури засновані на принципах НАССР.

НАССР - це система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що формує фундамент для гарантії безпеки харчової продукції.

Для застосування принципів НАССР в своїй сфері діяльності організація повинна дотримуватися послідовність наступних логічних операцій:

  • Зібрати групу по ХАССП.
  • Описати продукт із зазначенням передбачуваного призначення продукту.
  • Побудувати схему послідовності операцій і підтвердити схему на місці.
  • Перерахувати всі потенційні небезпечні чинники. Провести аналіз небезпечних чинників. Розглянути питання про заходи контролю.
  • Визначити ККТ і встановити критичні межі для кожної ККТ.
  • Для кожної ККТ організувати систему моніторингу.
  • Організувати коригувальні дії.
  • Встановити процедури перевірки.
  • Створити систему документації і ведення обліку.
Система НАССР - це не незалежна програма, вона ґрунтується на системі, в яку входять санітарні та гігієнічні норми (програми попередніх умов), які повинні бути впроваджені і постійно дотримуватися.