Розробка та впровадження ХАССП для готелів

Тема: Харчова безпека

Дата створення:

Останнє оновлення:

Впровадження принципів ХАССП для готелів є обов'язковим, як для всіх операторів ринку, які організовують громадське харчування. Готелі, хостели та інші подібні заклади, що пропонують клієнтам послуги харчування, зобов'язані забезпечувати його якість та безпеку.

ХАССП для готелів: переваги впровадження

Інтегрувавши в діяльність готелю менеджмент безпеки продукції, заснований на принципах ХАССП, Ви отримаєте наступні переваги:

  • при перевірках закладу контролюючими органами – можливість підтвердити відповідність всім встановленим вимогам й уникнути зауважень та штрафних санкцій;
  • демонстрацію відповідності принципам, що використовуються у всьому світі щодо забезпечення якості та безпеки послуг: ХАССП для готелів давно поширене явище в Європі й багатьох інших країнах;
  • постійний контроль та своєчасне усунення ризиків безпеки, що виникають;
  • підвищення конкурентоспроможності та посилення позицій бренду.

Як впровадити ХАССП в готелі

Незалежно від конкретного виду діяльності оператора харчового ринку, система ХАССП розробляється й впроваджується за єдиним алгоритмом, що включає 12 основних етапів. Впровадження ХАССП для готелів, також як і для інших харчових підприємств, включає:

  • створення групи HACCP;
  • ідентифікацію всіх можливих ризиків безпеки продукції;
  • визначення критичних контрольних точок (ККТ) і граничних параметрів ККТ;
  • визначення способів і методів здійснення моніторингу та контролю;
  • розробку заходів з коригування та усунення виявлених невідповідностей;
  • заповнення певної документації та фіксацію всіх процесів.

Для успішного функціонування системи, рекомендується забезпечити навчання персоналу для повного розуміння принципів ХАССП та особливостей їх впровадження.