ХАССП для елеваторів України

Тема: Харчова безпека

Дата створення:

Останнє оновлення:

Згідно з українським законодавством, що регламентує діяльність харчової промисловості зерно - харчовий продукт. Тому до оцінки його якості та безпеки для здоров'я споживачів застосовуються стандарти міжнародного і національного формату. Уряд України контролює всіх операторів ринку продукції харчової галузі, в тому числі тих, хто зберігає і переробляє зерно. Тому рекомендуємо впроваджувати НАССР для елеваторів. Про це детальніше.

Що дає ХАССП для елеватора?

Згідно із законодавчими актами України, які регламентують діяльність операторів ринку харчових продуктів, в тому числі зерна, в НАССР на елеваторах немає необхідності, якщо це первинне виробництво.

Однак в більшості випадків елеватори не відносяться до цієї категорії, тому що зазвичай:

 • виробник транспортує зерно на чужій елеватор;
 • виробник передає для транспортування зібране зерно третім особам для транспортування на елеватор.

У цих випадках ХАССП для елеваторів - обов'язкова умова, яке гарантує безпеку і високу якість продукції. Розглянемо, що дасть ця система виробництва, які норми забезпечить:

Виявлення та ідентифікацію факторів забруднення (біологічних, фізичних і хімічних) у всьому технологічному ланцюжку.

Аналіз небезпек, які можуть бути критичними для безпеки зерна.

Формування системи попередження і усунення небезпек, які вплинуть на якість харчової продукції, її безпеку.

Завдяки концепції ХАССП реалізується така схема: ідентифікація небезпечного фактора - умов і причин його появи - розробка і застосування засобів моніторингу заходів, зорієнтованих на його усунення або зменшення до прийнятного рівня, попередження його прояви.

Крім цього, слід звернути увагу і на виключно економічні вигоди для оператора:

 • оптимізується контроль за всіма виробничими етапами;
 • скоротяться витрати, оскільки зменшиться кількість пересортиці і шлюбу;
 • знизиться відсоток зіпсованого зерна, збільшаться терміни зберігання;
 • маркетингове перевага;
 • конкурентність на ринку;
 • підвищиться інвестиційна привабливість підприємства.

HASSP елеватор - ефективна система управління всіма технологічними процесами, пов'язаними з транспортуванням зерна, його прийомом, зберіганням. За допомогою цієї управлінської системи власники елеваторів можуть вибудувати адекватну бізнес-модель, яка дозволить зменшити виробничі втрати і поліпшити якість харчової продукції.

HASSP для елеваторів дозволить правильно організувати всі технологічні процеси і документообіг.

Сертифікат НАССР для елеваторів - пропуск виробництв для роботи на ринках Європейського союзу.

Як впровадити систему ХАССП для елеватора?

Починаючи з 20 вересня 2018 року, НАССР для елеваторів - обов'язкова умова діяльності підприємств такого роду в економічному полі України. За цим суворо стежить Держспоживстандарт та інші організації, які несуть відповідальність за безпеку продукції харчової галузі.

Процедура введення ХАССП на підприємстві непроста в організаційному і документальному плані. Власникам елеваторів для успішного вирішення цього завдання необхідно:

 1. Створити програми попередніх умов (санітарних програм). При їх розробці обов'язково слід враховувати визначені національним законодавством приписи, які стосуються норм гігієни та санітарії.
 2. Виявити і оцінити ризики.
 3. Сформувати концепцію заходів і стратегій по управлінню цими ризиками і мінімізації небезпек.
 4. Скласти блок-схеми, що відображають всі технологічні процеси. При цьому слід враховувати всі нормативно-правові приписи, які їх регламентують.
 5. Створити план моніторингу та корекції показників на точках критичного контролю.

Це досить трудомістка і копітка робота. Для її виконання необхідно володіти відповідними знаннями.

Навчання при впровадженні ХАССП для елеваторів

Компанія «Атестор» пропонує відвідати семінари, на яких предметно розглядаються всі етапи і складові процесу впровадження НАССР і сертифікації елеваторів по цій системі управління.

Програма навчання передбачає:

 • ознайомлення з основними регламентними і нормативними актами, які стосуються застосування ХАССП в харчовій галузі;
 • принципів ХАССП;
 • етапів впровадження ХАССП на підприємстві;
 • документального оформлення всіх етапів.

Компанія «Атестор» пропонує отримати систематизовану цінну інформацію від практиків, які працюють з системою НАССР в харчовій галузі, в тому числі зі сферою діяльності операторів ринку зерна.

Найактуальніша інформація, ефективні методики впровадження - пріоритети навчальних семінарів, які проводить компанія «Атестор».