Чому слід впроваджувати систему екологічного менеджменту

Тема: Екологічний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

Будь-яке виробниче підприємство чинить негативний вплив на оточуюче середовище. Уникнути цього практично неможливо, але можна зробити все залежне для того, щоб зменшити до мінімуму цей вплив. Сертифікація системи екологічного менеджменту – вірне рішення на шляху до відповідального природокористування. Належне виконання умов сертифікації з подальшим отриманням підтверджуючого документу також демонструє іноземним партнерам  високий рівень відповідальності підприємства.

Початкові етапи впровадження

Впровадження будь-якої системи менеджменту починається з рішення вищого керівництва, закріпленого відповідним наказом по підприємству. Сертифікація цієї системи управління добровільна.

Далі має бути проведена попередня екологічна оцінка. Зазвичай, система екологічного менеджменту впроваджується після успішного проведення процедури сертифікації системи управління якістю. Це забезпечує інтеграцію всіх систем управління підприємства і міцний фундамент для побудови екологічного управління.

Екологічна оцінка включає в себе вивчення відповідності виробничих процесів вимогам законодавства, вплив діяльності на навколишнє середовище, наявність необхідних задокументованих процедур, можливі ризики та дії у разі аварійних ситуацій.

Власне впровадження 

Далі настає черга розробки політики екологічної безпеки – підвалин екологічного менеджменту. Політика має містити конкретні наміри і принципи підприємства в цій сфері і має бути чіткою. Необхідна розробка організаційної структури підприємства – це є можливість точно визначити рівень відповідальності кожного. Ці документи є базою для розробки екологічної мети та екологічних задач. Екологічна мета має бути сформульована так, щоб її рівень було можливо оцінити кількісно. Екологічні задачі – це конкретні дії, які необхідно виконати, щоб досягнути екологічної мети. 

Використовуючи екологічну мету, підприємство розробляє програму екологічного менеджменту – документ, в якому вказані дії, відповідальні особи, строки і засоби, необхідні для досягнення екологічних цілей.

Порядок сертифікації системи екологічного менеджменту вимагає розробки відповідних процедур для виконання програми. Наприклад, це можуть бути інструкції щодо моніторингу певних процесів.

Завершальний етап

Мають бути виконані типові вимоги, необхідні для сертифікації систем управління. Це ведення протоколів, документування процедур та відповідальності персоналу, навчання персоналу та документація цього процесу, внутрішні аудит – і, як результат, що замикає коло впровадження систем управління – задокументоване аналізування з боку вищого керівництва.

Якщо ви відчуваєте, що потребуєте професійної допомоги щодо розробки та впровадження системи екологічного менеджменту – звертайтеся до нас за вказаними на сайті контактами – і ми розпочнемо спільну роботу в найкоротші терміни.