Чи необхідно впроваджувати HACCP на елеваторах?

Тема: Харчова безпека

Дата створення:

Останнє оновлення:

Чи необхідно впроваджувати HACCP на елеваторах – з таким питанням до наших експертів регулярно звертаються представники даної галузі. Нижче розглянемо, чому, все ж, обов'язково впроваджувати HACCP на елеваторах, як сфера регулюється законодавством.

Елеватори – оператори ринку

У відповідність з термінологією, наведеною в головному регламенті щодо харчової продукції – Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності і якості харчових продуктів»: операторами ринку є підприємства, які здійснюють виробництво та/або обіг харчових продуктів. Всі оператори ринку зобов'язані забезпечити безпеку харчової продукції. Звідси стає очевидним, що для елеваторів, як для операторів харчового ринку, які здійснюють оборот і зберігання, обов'язково впровадження систем, що дозволяють забезпечити безпеку продукції.

HACCP на елеваторах: ризики безпеки продукції

Оскільки система, побудована на принципах ХАССП, є, по суті, менеджментом ризиків безпеки харчової продукції, слід позначити особливості таких ризиків для продукції елеваторів:

  • фізичні – в основному, ризики потрапляння в продукцію (наприклад, в зерно) сторонніх предметів, сміття;
  • хімічні – ризики впливу на продукцію засобів захисту, що застосовуються при вирощуванні рослин або будь-яких інших зовнішніх речовин;
  • мікробіологічні (гігієнічні) ризики – потрапляння токсинів, розвиток збудників кишкових захворювань, мікотоксинів, тощо.

Впровадження HACCP на елеваторах дозволяє забезпечити комплексні заходи щодо попередження всіх можливих чинників, здатних вплинути на безпеку продукції на виході. В тому числі, до таких заходів відноситься і контроль безпеки на етапі приймання сировини від постачальників.