Безперервне вдосконалення

Динамічний розвиток компанії, підвищення продуктивності проходить через щеплену культуру безперервного вдосконалення.

Для ефективного і справді безперервного вдосконалення, не варто:

  • Намагатися проводити реформи у всіх процесах одночасно.
  • Проводити реформи без стабілізації процесів та набуття повного контролю над ними.

Досвід впровадження систем управління, аудитів на підприємствах різних сфер діяльності та структур управління, дає Атетстору інструменти, можливості та знання для пошуку можливостей покращення у будь-якій системі менеджменту.

Безперервне вдосконалення є головним інструментом виживання бізнесу в умовах темпу, що постійно прискорюється, соціальної насиченості життя.

Атестор допоможе вам створити орієнтовану на покращення компанію, яка зможе перевершити конкурентів.

Слід пам'ятати, будь-яке вдосконалення потребує уваги вищого керівництва, тимчасового та фінансового ресурсу.

Консультанти Атестор, допоможуть визначити галузь первісного поліпшення у тому числі і за допомогою діагностичного аудиту, а також підібрати найбільш ефективну модель, спираючись на сферу діяльності та корпоративну культуру підприємства.

Доводиться бігти з усіх ніг, щоб залишитися на тому ж місці! Якщо ж хочеш потрапити в інше місце, тоді треба бігти щонайменше вдвічі швидше!

Льюїс Керрол «Аліса в країні чудес»

Як Атестор допоможе вашому бізнесу стати кращим?

01

Аудит та діагностика

Аудит діючих систем управління, визначення відповідностей (невідповідностей)

02

Показники ефективності

Визначення найбільш значимих процесів поліпшення.

03

Політика та цілі

Робота з вищим керівництвом, формування цілей та пріоритетів. Визначення необхідних ресурсів

04

Постановка цілей

Вибір інструментів, актуальних та прийнятних у корпоративній культурі. Планування досягнення мети. Аналіз ризиків.

05

Навчання

Підвищення кваліфікації персоналу. Навчання роботі з урахуванням нових ресурсів та цілей. Видача сертифікатів

06

Корпоративна стратегія

Інтеграція інструментів постійного вдосконалення у корпоративну культуру

Атестор виділяє такі складові безперервного вдосконалення

Постійне вдосконалення складається із щоденної роботи над елементами системи управління менеджменту:

Політика

Ризик менеджмент

Цілі

Аналіз та оцінка даних

Внутрішні аудити

Аудити

Усунення невідповідностей

Моделі безперервного вдосконалення

Бенчмаркінг

Безперервний процес вимірювання та покращення ділової практики в порівнянні з тими компаніями, які можуть бути визначені як найкращих у світі

Six Sigma

Усунення дефектів та відходів з одночасним підвищенням якості та ефективності. Аналіз та зниження варіативності процесів

Lean

Зниження виробничих витрат шляхом мінімізації та позбавлення від непотрібної діяльності

Кайдзен

Поліпшення шляхом залучення всього персоналу до процесів прийняття рішень, що сприяє інноваціям та покращенню